Програма "Еразмус +"

Міжнародна академічна мобільність в ПДМУ здійснюється згідно з офіційними угодами:

  1. Двостороння угода про академічну мобільність з Університетом Арістотеля (м. Салоніки, Греція) за програмою Erasmus+, 2015-2022 рр. (students, PhDs and staff)
  2. Двостороння угода про академічну мобільність з Університетом Сантьяго-де-Компостела (Іспанія) за програмою Erasmus+, 2019-2025 рр. (PhDs and staff)
  3. Двостороння угода про академічну мобільність з Університетом Ла-Ріохи (Іспанія) за програмою Erasmus+, 2022-2023 рр. (students and staff)
  4. Двостороння угода про академічну мобільність з Варшавським медичним університетом (Польща) за програмою Erasmus+, 2022-2028 рр. (undergraduate, PhD students and staff)

У рамках двосторонніх угод за програмою Erasmus+ академічну мобільність здійснили здобувачі освіти: Денисенко Аліна, 2016-2017 н.р. (Університет Арістотеля, м. Салоніки, Греція); Безкоровайна Анна, 2017-2018 н.р. (Університет Арістотеля, м. Салоніки, Греція); Касьянова Валерія, Топуз Катарина, 2017-2018 н.р. (Університет Поля Сабатьє, м. Тулуза, Франція); Липко Анастасія, 2021-2022 н.р. (Університет Ла-Ріохи, м. Логроньо, Іспанія).

У рамках двосторонніх угод за програмою Erasmus+ академічну мобільність здійснили здобувачі наукового ступеня доктора філософії: Іващенко Дмитро, 2016-2017 н.р. (Університет Арістотеля, м. Салоніки, Греція); Савченко Леся, Колінько Людмила, 2017-2018 н.р. (Університет Поля Сабатьє, м. Тулуза, Франція); Васько Марина, Кербаж Нізар, Чеботар Олександр, Дворник Анна, Кузь Ірина, 2021-2022 н.р. (Університет Сантьяго-де-Компостела, Іспанія).

У рамках двосторонніх угод за програмою Erasmus+ академічну мобільність здійснили науково-педагогічні працівники: доц. Лисанець Ю.В., 2019-2020 н.р. (Університет Арістотеля, м. Салоніки, Греція); 2017-2018 н.р. (Університет Поля Сабатьє, м. Тулуза, Франція); Доц. Костенко В.Г., 2020-2021 н.р. (Університет Сантьяго-де-Компостела, Іспанія). У 2017-2018 н.р. ПДМУ відвідала проф. О. Кундузова (Університет Поля Сабатьє, м. Тулуза, Франція) з лекційним курсом у рамках двосторонньої угоди за програмою Erasmus+. У 2022-2023 н.р. заплановане викладацьке стажування в Університеті Сантьяго-де-Компостела (Іспанія) доцента кафедри хірургії №2 Должкового С. В.

У весняному семестрі 2022-2023 н.р. до участі у програмі академічної мобільності у Варшавському медичному університеті (Польща) рекомендовано здобувачів освіти Шубіну О., Давидович К., Мамєдову Е., а також здобувачів наукового ступеня доктора філософії Филенко Д., Решетняка І., Животовську А. та Ваценко А.

Процедура номінування учасників програм академічної мобільності

Оголошення про конкурс на академічну мобільність розміщується на сайті ПДМУ, у соцмережах, повідомляється у ході зборів студентського наукового товариства і студентського профкому, розсилається на електронні адреси кафедр. 

Претенденти подають на розгляд ряд документів – сертифікат, що підтверджує володіння англійською мовою на рівні не нижче B2, мотиваційний лист англійською мовою, резюме (для студентів), план наукової роботи (для аспірантів), план викладацької діяльності чи стажування (для науково-педагогічних працівників). 

Кандидатури претендентів розглядаються на засіданні комісії з академічної мобільності, створеної згідно з наказом. Відповідно до підписаних угод про академічну мобільність та згідно з вимогами європейських партнерів до складу комісії входять представники професорського складу факультетів ПДМУ, а також адміністративні співробітники, що безпосередньо відповідають за координування програми Erasmus+. На основі поданих документів претенденти рекомендуються до участі в обміні, кандидатури номінантів надсилаються на розгляд до університету-партнера, який виносить остаточне рішення щодо реалізації мобільності відповідно до кількості фінансованих місць і умов договору.  

Обрані учасники отримують запрошення, між університетами підписується Learning Agreement (для студентів і аспірантів) або Work Plan (для викладачів), згідно з яким здійснюється академічна мобільність. Для студентів – академічна різниця перекривається за індивідуальним графіком після завершення академічної мобільності.