Програма "Еразмус +"

Міжнародна академічна мобільність в ПДМУ здійснюється згідно з офіційними угодами:

 1. Двостороння угода про академічну мобільність з Університетом Арістотеля (м. Салоніки, Греція) за програмою Erasmus+, 2015-2022 рр. (students, PhDs and staff)
 2. Двостороння угода про академічну мобільність з Університетом Сантьяго-де-Компостела (Іспанія) за програмою Erasmus+, 2019-2025 рр. (PhDs and staff)
 3. Двостороння угода про академічну мобільність з Університетом Ла-Ріохи (Іспанія) за програмою Erasmus+, 2022-2023 рр. (students and staff)
 4. Двостороння угода про академічну мобільність з Варшавським медичним університетом (Польща) за програмою Erasmus+, 2022-2028 рр. (undergraduate, PhD students and staff)

У рамках двосторонніх угод за програмою Erasmus+ академічну мобільність здійснили здобувачі освіти:

 • Денисенко Аліна, 2016-2017 н.р. (Університет Арістотеля, м. Салоніки, Греція).
 • Безкоровайна Анна, 2017-2018 н.р. (Університет Арістотеля, м. Салоніки, Греція).
 • Касьянова Валерія, 2017-2018 н.р. (Університет Поля Сабатьє, м. Тулуза, Франція).
 • Топуз Катарина, 2017-2018 н.р. (Університет Поля Сабатьє, м. Тулуза, Франція).

У рамках двосторонніх угод за програмою Erasmus+ академічну мобільність здійснили здобувачі наукового ступеня доктора філософії:

 • Іващенко Дмитро, 2016-2017 н.р. (Університет Арістотеля, м. Салоніки, Греція).
 • Савченко Леся, 2017-2018 н.р. (Університет Поля Сабатьє, м. Тулуза, Франція).
 • Колінько Людмила, 2017-2018 н.р. (Університет Поля Сабатьє, м. Тулуза, Франція).

Мобільність здобувачів наукового ступеня доктора філософії до Університету Сантьяго-де-Компостела (Іспанія) у 2020 році перенесено у зв’язку з пандемією COVID-19.

У рамках двосторонніх угод за програмою Erasmus+ академічну мобільність здійснили науково-педагогічні працівники:

 • Доц. Лисанець Ю.В., 2019-2020 н.р. (Університет Арістотеля, м. Салоніки, Греція); 2017-2018 н.р. (Університет Поля Сабатьє, м. Тулуза, Франція).
 • Доц. Костенко В.Г., 2020-2021 н.р. (Університет Сантьяго-де-Компостела, Іспанія).
 • Академічна мобільність представників університетів-партнерів: проф. О. Кундузова (Університет Поля Сабатьє, м. Тулуза, Франція), лекційний курс (2018 р.).

У весняному семестрі 2021-2022 н.р. академічну мобільність за програмою Erasmus+ здійснили здобувачі наукового ступеня доктора філософії Васько М.Ю., Кербаж Н. Р., Чеботарь О.В., Дворник А.В., Кузь І.О. (Університет Сантьяго-де-Компостела, Іспанія), доцент кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією Лисанець Ю.В. та студентка 2 курсу Навчально-наукового медичного інституту ПДМУ Липко А.О. (Університет Ла-Ріохи, Іспанія).

У рамках двосторонньої угоди за програмою Erasmus+ у 2022-2023 н.р. заплановане викладацьке стажування в Університеті Сантьяго-де-Компостела (Іспанія) доцента кафедри хірургії №2 Должкового С. В

Процедура номінування учасників програм академічної мобільності

Оголошення про конкурс на академічну мобільність розміщується на сайті ПДМУ, у соцмережах, повідомляється у ході зборів студентського наукового товариства і студентського профкому, розсилається на електронні адреси кафедр. 

Претенденти подають на розгляд ряд документів – сертифікат, що підтверджує володіння англійською мовою на рівні не нижче B2, мотиваційний лист англійською мовою, резюме (для студентів), план наукової роботи (для аспірантів), план викладацької діяльності чи стажування (для науково-педагогічних працівників). 

Кандидатури претендентів розглядаються на засіданні комісії з академічної мобільності, створеної згідно з наказом. Відповідно до підписаних угод про академічну мобільність та згідно з вимогами європейських партнерів до складу комісії входять представники професорського складу факультетів ПДМУ, а також адміністративні співробітники, що безпосередньо відповідають за координування програми Erasmus+. На основі поданих документів претенденти рекомендуються до участі в обміні, кандидатури номінантів надсилаються на розгляд до університету-партнера, який виносить остаточне рішення щодо реалізації мобільності відповідно до кількості фінансованих місць і умов договору.  

Обрані учасники отримують запрошення, між університетами підписується Learning Agreement (для студентів і аспірантів) або Work Plan (для викладачів), згідно з яким здійснюється академічна мобільність. Для студентів – академічна різниця перекривається за індивідуальним графіком після завершення академічної мобільності.