Антикорупційні заходи

Основними завданнями уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції є:

  1. Розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією;
  2. Організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності університету, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення ректору університету відповідних пропозицій;
  3. Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;
  4. Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування ректора університету  про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;
  5. Перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку;
  6. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про протидію корупції»;
  7. Забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;
  8. Інформування ректора університету, Національного агентства, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.