Доступ до публічної інформації

Полтавський державний медичний університет (далі - «ПДМУ») надає публічну інформацію відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань надання освітніх послуг.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб`єктами владних повноважень своїх обов`язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб`єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Метою Закону України «Про доступ до публічної інформації» є забезпечення прозорості та відкритості суб`єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб`єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Запит на отримання публічної інформації подається до «ПДМУ» в усній чи письмовій формі, під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, факсом, електронною поштою на вибір запитувача.

Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі. При цьому обов'язково необхідно вказати:

  • прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, номер засобу зв'язку, якщо такий є;
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
  • спосіб отримання інформації;
  • підпис і дату за умови подання письмового запиту.

З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати форму для подання запиту на отримання публічної інформації згідно з додатком 2 до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в Полтавському державному медичному університеті.

Форми для подання запиту на отримання публічної інформації в письмовому виді:

Поштова адреса для подання запиту на отримання публічної інформації:

36011, Україна, Полтава, вул. Шевченка, 23
E-mail: mail@pdmu.edu.ua