Симуляційний центр

Симуляційний центр об’єднує міжкафедральні симуляційні класи за основними напрямками: Терапія, Хірургія, Педіатрія, Акушерство та гінекологія, Медицина невідкладних станів, Сімейна медицина.

Метою даного напрямку є створення організаційних, технічних та навчально-методологічних умов для якісного навчання студентів, лікарів-інтернів, лікарів циклів підвищення кваліфікації та відпрацювання практичних навичок і клінічних компетенцій.

Завдання центру – забезпечити високий рівень якості фахової медичної підготовки всіх категорій здобувачів медичної освіти (студентів, інтернів, лікарів) шляхом комплексного  відпрацювання практичної складової програм навчальних дисциплін у безпечному для здобувачів освіти симуляційному середовищі, з раціональним використанням існуючої бази симуляційних класів.

Матеріально-технічне забезпечення симуляційного центру забезпечує студентів платформою, на якій можливо здобути необхідні знання та вміння.

Центр симуляційного навчання та оцінювання, який дозволяє засвоювати та відпрацьовувати практичні навички на різноманітних манекенах і симуляторах. Таким чином, студенти по закінченні Університету підходять до реальних пацієнтів, вже володіючи великою кількістю різноманітних навичок.

Навчання в Центрі починається з освоєння загальномедичних маніпуляцій: різних видів ін’єкцій, десмургії, догляду за ранами різного характеру, катетеризації сечового міхура .Надалі студенти переходять до освоєння специфічних навичок для різних спеціальностей. Крім того, опановуються навички з різноманітних невідкладних станів, наприклад, зупинка серцевої діяльності, надання невідкладної допомоги пацієнтам з політравмою.

Також на базі Центру проходить відпрацювання командної та колегіальної роботи в стресових умовах та в умовах обмеженого часу, що потім дозволить в режимі реального часу рятувати життя справжніх пацієнтів.

Основні напрямки діяльності Симуляційного центру:         

  1. Організація занять студентів з відпрацюваннями практичних навичок та клінічних компетенцій.
  2. Організація та проведення майстер-класів та циклів тематичного вдосконалення.
  3. Підготовка та проведення випускних іспитів у форматі ОСП(К)І.

Проведення занять у форматі  симуляційного тренінгу дають можливість:

  • відпрацьовувати  клінічний досвід у віртуальному середовищі без ризику для пацієнта;
  • отримується можливість об’єктивно оцінити досягнутий рівень майстерності;
  • існує практично необмежена кількість повторів для відпрацювань навичок;
  • надається можливість відпрацювання дій при станах пацієнта та патологіях, що важко зустріти у повсякденній лікарській практиці;
  • знижується стрес у студентів під час перших самостійних маніпуляцій;
  •  розвиваються індивідуальні уміння і навички, а також спроможність до командної взаємодії.