Місія, візія та ключові цінності

Місія:

Підготовка висококваліфікованих фахівців для системи охорони здоров’я, розвиток фундаментальної і прикладної науки, надання професійної медичної допомоги населенню. Формування високоосвічених, вільних демократичних і національно свідомих людей.

Візія:

Лідерство в медичній освіті, науковій діяльності, підготовці висококваліфікованих конкурентоспроможних в Україні та за її межами фахівців-професіоналів в галузі охорони здоров’я, набутті практичних навичок найвищої якості, програмах міжнародного співробітництва і мобільності.

Ключові цінності:

Людина, відповідальність, професіоналізм, лідерство, гуманізм, духовність, креативність, академічна доброчесність.