Освітньо-професійна програма ФармаціяМісія ОПП «Фармація» полягає в збереженні та покращенні здоров’я в діяльності людства, що відповідають сучасним професійним та етичним стандартам та новітнім досягненням у фармацевтичній галузі охорони здоров’я на основі підготовки та формування висококваліфікованих фармацевтичних кадрів магістрів фармації здатних розв’язувати складні задачі та проблеми у сфері фармації і охорони здоров’я, забезпечувати високоефективну діяльність у національному і міжнародному освітньому та науковому просторі.

The Pharmacy educational program is committed to preserving and improving human health through education that adheres to modern professional and ethical standards. Our program incorporates the latest advancements in pharmaceuticals and healthcare to prepare highly qualified pharmacy professionals. Our graduates will be equipped to solve complex problems and contribute significantly to the national and international educational and scientific communities.

Шановні стейкхолдери – здобувачі освіти, батьки, науково-педагогічні працівники, роботодавці, інші зацікавлені сторони в підготовці висококваліфікованих фахівців галузі 22 Охорони здоров’я!

Всі пропозиції, рекомендації, рецензії, відгуки, побажання та зауваження щодо розробки, реалізації, змісту та якості освітніх програм просимо надсилати на адресу: control@pdmu.edu.ua

Освітньо-професійна програма «Фармація» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація галузі знань 22 Охорони здоров’я створена висококваліфікованими науково-педагогічними працівниками Полтавського державного медичного університету за участі стейкхолдерів, здобувачів освіти, представників студентського самоврядування та роботодавців, які зацікавлені у підготовці висококваліфікованих фахівців, що здатні інтегруватись у світовий фармацевтичний простір. При створенні ОПП «Фармація» враховано передовий світовий досвід підготовки  магістрів фармації, надзвичайну роль фармації у житті суспільства, її подальший розвиток є пріоритетним для спеціалістів як практичної, так і наукової фармації.

Освітньо-професійна програма «Фармація» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація галузі знань 22 Охорони здоров’я започаткована у 2023 році, постійно проводиться її моніторинг, ОПП щорічно переглядається та оновлюється.