Місія університету / The Mission of the University

Місія університету - поліпшення здоров’я суспільства шляхом використання передового досвіду при наданні вищої медичної освіти, проведенні наукових досліджень та клінічному лікуванні.
Візія університету - забезпечення високого рівня якості освітніх, наукових i медичних послуг.

The Mission of the University is to improve public health through the implementation of advanced experience in providing higher medical education, conducting scientific research and clinical treatment.
The Vision of the University is to ensure a high level of quality in educational, scientific and medical services.