Освітньо-професійна програма СтоматологіяШановні стейкхолдери – здобувачі освіти, батьки, науково-педагогічні працівники, роботодавці, інші зацікавлені сторони в підготовці висококваліфікованих фахівців галузі 22 Охорона здоров’я!

Всі пропозиції, рекомендації, рецензії, відгуки, побажання та зауваження щодо розробки, реалізації, змісту та якості освітніх програм просимо надсилати на адресу: control@pdmu.edu.ua

Освітньо-професійна програма (ОПП) Стоматологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 221 Стоматологія галузі знань 22 Охорона здоров’я створена високопрофесійними науково-педагогічними працівниками Полтавського державного медичного університету за участі  стейкхолдерів –  здобувачів освіти, представників студентського самоврядування та роботодавців,  які зацікавлені у підготовці висококваліфікованих фахівців, що здатні на інтеграцію в Європейський стоматологічний простір. При створенні ОПП враховано передовий світовий досвід підготовки лікарів-стоматологів і сучасні тенденції щодо визнання пріоритетності приватної стоматологічної практики, що надає можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії.

Освітньо-професійна програма (ОПП) Стоматологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 221 Стоматологія галузі знань 22 Охорона здоров’я започаткована у 2016 році, постійно проводиться її моніторинг, ОПП щорічно переглядається та оновлюється.