Навчально-науковий медичний інститут

 Відповідно до п.2 ст.33 Закону України «Про вищу освіту», враховуючи лист Міністерства охорони здоров’я України №08.1-25/47234/2-19 від 05.12.2019р., згідно Рішення Вченої Ради «УМСА» від 11.03.2020р. протокол №8, з метою забезпечення якісної підготовки фахівців наказом ректора №139 від 31 березня 2020р. створено навчально-науковий медичний інститут.