Відділ охорони праці36011, Україна, Полтава, вул.Шевченка, 23

Антоненко Олександр Іванович
Антоненко Олександр Іванович

Hачальник відділу

Филенко Тимофій Анатолійович

Інженер першої категорії з охорони праці

Відділ охорони праці ПДМУ створено згідно з Законом України «Про охорону праці» для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних заходів направлених на попередження нещасних випадків, професійних захворювань і аварій в процесі трудової діяльності.

Працівники відділу в своїй діяльності керуються законодавством і нормативно-правовими актами України про охорону праці, колективним договором і нормативними актами по охороні праці, діючими в межах університету.

Згідно статті 15 Закону України «Про охорону праці» відділ охорони праці в структурі університету віднесений до основних підрозділів та підпорядкований безпосередньо ректору.

Відділ охорони праці взаємодіє з усіма структурними підрозділами і спеціалістами університету, представниками профкому з питань охорони праці.

Працівникам відділу охорони праці надано право видавати керівникам підрозділів обов’язкові для виконання приписи на усунення наявних порушень, зупиняти роботу обладнання у випадках порушень які створюють загрозу життю або здоров’ю працівників, вимагати усунення від роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань та не мають допуску до відповідних робіт або не виконуючих вимоги нормативно-правових актів з охорони праці.

Основні напрямки діяльності відділу:

  • Розробка і організація виконання перспективних і поточних комплексних профілактичних заходів, направлених на досягнення встановлених нормативів і підвищення рівня охорони праці, усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, попередження нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і інших загроз життю або здоров’ю працівників університету;
  • Контроль за організацією навчання і первинної, при прийомі на роботу, а також періодичної, під час трудової діяльності, перевірки знань працівниками університету з питань охорони праці. Проведення вступного інструктажу всім новоприйнятим в університет на роботу;
  • Надання методичної допомоги у розробці внутрішних нормативів з питань охорони праці, а також підрозділам університету в розробці і актуалізації інструкцій безпечної роботи по видам і професіям, їх реєстрація та облік;
  • Проведення внутрішнього аудиту охорони праці, санітарно-гігієнічних і санітарно-побутових умов. Участь у роботі комісії з атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;
  • Контроль виконання працівниками університету вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, заходів розділу "Охорона праці" колективного договору, а також актів охорони праці, діючих в межах університету;
  • Розробка пропозицій до розділу "Охорона праці" колективного договору;
  • Організація періодичних медичних оглядів працівників університету, зайнятих на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці або таких, де є потреба професійного добору, а також осіб, молодших 21 року;
  • Розслідування нещасних випадків виробничого характеру, професійних захворювань і аварій в університеті.

Телефон відділу охорони праці 60-66-98

Антоненко Олександр Іванович – начальник відділу ОП

Филенко Тимофій Анатолійович – інженер 1 категорії з ОП

Документы