Редакційно-видавничий відділм. Полтава, вул. Шевченка, 23

Редакційно-видавничий відділ – один з виробничих підрозділів науково-дослідного центру ПДМУ. Він працює для того, щоб допомогти професорсько-викладацькому складу у підготовці і друкуванні методичних рекомендацій з навчальних дисциплін, у виданні фахових журналів, матеріалів науково-практичних конференцій, конференцій студентського наукового товариства.

Редакційно-видавничий відділ був створений у 1992 році. Його очолив колишній військовий картограф, майор у відставці В.Т. Ананьїн. У цьому ж році було організовано випуск газети «Трибуна лікаря» з періодичністю 1 раз на місяць. Багато років редактором газети працювала досвідчений журналіст Т.П. Петрова.

З часом можливості редакційно-видавничого відділу зростали і розширювалися, удосконалювалася технологія.

Нині редакційно-видавничий відділ налічує 7 чоловік.

Начальник відділу – досвідчений поліграфіст В.М.Моргун. У складі редакційно-видавничого відділу працюють інженер Н.А.Тимоніна, два оператори ПК – Т.М.Гуржій та Л.В.Пащенко, оператор ксерокса В.О.Сандер, фотограф Є.Д.Гармаш та редактор газети «Трибуна лікаря» Є.В.Золотарьова.

Напрямки роботи редакційно-видавничого відділу

Вже протягом багатьох років редакційно-видавничим відділом готуються до друку і друкуються такі журнали, як «Український стоматологічний альманах» (з періодичністю 6 разів на рік), «Проблеми екології та медицини» (з періодичністю 6 разів на рік), журнал молодих учених «Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії» (з періодичністю 4 рази на рік), головним редактором яких є ректор університету професор В.М.Ждан. Ці журнали занесені до списку ВАК України, де друкуються матеріали дисертаційних досліджень.

Відділ постійно забезпечує потреби університету у навчально-методичній (матеріали ліцензійного іспиту «Крок», бланки, журнали проходження виробничої практики, різноманітні журнали обліку для навчального процесу, довідники для студентів із вивчення дисциплін та ін.) та обліково-звітній документації.

З 1992 року в університеті регулярно виходить газета «Трибуна лікаря», яка вже нараховує 200 номерів. У ній висвітлюється життя колективу університету, порушуються питання навчальної, наукової, виховної роботи, важливі проблеми, які вирішуються обласним управлінням охорони здоров’я та Міністерством охорони здоров’я України. Останнім часом активну участь у підготовці номерів газети бере прес-служба студентського парламенту.

В редакційно-видавничому відділі готуються рекламно-інформаційні матеріали для організації спортивних, оздоровчих заходів для студентів та викладачів, а також культурно-масової робити, яка проводиться в університеті. Друкуються запрошення, об’яви, дипломи, поздоровлення з ювілеями і святами. Постійно висвітлюється робота профспілкового комітету. Також у відділі випускається газета студентського парламенту «Пора по парам».

Редакційно-видавничий відділ