Відділ з міжнародних зв'язків36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23, морфологічний корпус, 4 поверх, кім.413 тел. +38 (0532) 60-67-61, email: interdep@pdmu.edu.ua

Шкурупій Ірина Василівна,
начальник відділу з міжнародних зв'язків

Міжнародна діяльність – один із важливих напрямків роботи університету, який тісно пов'язаний з науковими та освітніми процесами. Вона орієнтована на прискорення обміну знаннями та технологіями, розвиток новаторських форм медичної освіти та науки на основі вивчення зарубіжного досвіду.

Одним із пріоритетних завдань діяльності ПДМУ у напрямку міжнародного співробітництва залишається створення умов для подальшого розвитку наукового співробітництва із закордонними закладами охорони здоров’я, медичними навчальними закладами шляхом встановлення та розвитку прямих контактів, постійного збору й аналізу інформації про можливість співпраці з навчальними та медичними закладами за кордоном, участь в міжнародних освітніх і наукових програмах, конкурсах, конференціях, запрошення іноземних викладачів, стажування викладачів, студентів та аспірантів за кордоном.

До найбільш дієвих форм міжнародного співробітництва, які реалізуються в університеті, належать:

 • розробка і виконання партнерських двосторонніх програм співробітництва з зарубіжними університетами;
 • укладання та реалізація Угод про співпрацю;
 • участь у міжнародних освітніх і наукових проектах;
 • розробка та здійснення міжнародних наукових та освітніх проектів у сфері медицини;
 • співпраця з міжнародними організаціями, посольствами зарубіжних держав в Україні та дипломатичними представництвами України за кордоном;
 • членство в міжнародних організаціях;
 • співпраця з науковими та освітніми закладами Європи і світу;
 • участь у міжнародних виставках, наукових і освітніх форумах;
 • стажування викладачів і студентів, аспірантів за кордоном;
 • організація і проведення міжнародних семінарів, конференцій;
 • підготовка медичних кадрів для зарубіжних країн;
 • рекламна діяльність освітніх послуг університету щодо залучення нових студентів з числа іноземних громадян.

Основними напрямами діяльності відділу з міжнародних зв’язків є:

 • обмін професорсько-викладацьким складом i студентами мiж університетом та його зарубіжними партнерами;
 • взаємодія університету з міжнародними органiзацiями в галузі медичної освіти;
 • організація та здійснення спiвробiтництва з передовими клiнiками зарубіжних країн;
 • організація та проведення міжнародних заходів (конференцій, семінарів, зустрічей, майстер-класiв), стажування студентів та викладачів університету за кордоном;
 • залучення іноземних фахівців до навчального процесу в університеті;
 • організація та координація роботи з реалізації міжнародних науково-освітніх проектів та програм тощо.