Курси підвищення кваліфікації

36011 м.Полтава, вул. Шевченка, 23 Тел. (0532) 52-56-07, e-mail: nnipo@pdmu.edu.ua 
FacebookНавчально-виробничий план ННІПО ПДМУ за рахунок бюджету на 2023 рік

Навчально-виробничий план ННІПО ПДМУ за рахунок фізичних і юридичних осіб на 2023 рік


Бланк карточки слухача

Бланк договору (двухсторонній друк)

Зразок заповнення договору

Вартість тематичного удосконалення, для лікарів, які навчаються на умовах контракту, становить 2000 грн. 00 коп.
Вартість навчання на циклах стажування та спеціалізації уточнювати!

Курси підвищення кваліфікації лікарів на базі Полтавського державного медичного університету
проводяться навчально-науковим інститутом післядиломної освіти у відповідності до:

Навчально-науковим інститутом післядипломної освіти проводяться наступні види підвищення кваліфікації:

 1. Цикли стажування.
 2. Цикли спеціалізації.
 3. Цикли тематичного удосконалення.

п/п

Цикли спеціалізації

Контингент слухачів

Тривалість циклу

 1.  

Дитяча анестезіологія

Лікарі-педіатри

9 місяців

Лікарі-анестезіологи дитячі, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю

6 місяці

Лікарі-анестезіологи

3 місяців

 1.  

Ендокринологія

Лікарі-терапевти, лікарі загальної практики ­- сімейні лікарі

3 місяці

Лікарі-ендокринологи, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю

3 місяці

 1.  

Загальна практика - сімейна медицина

Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з лікарських спеціальностей, крім спеціальностей терапія, педіатрія, а також спеціальностей стоматологічного, медико-профілактичного, лабораторного, медико-психологічного профілю

6 місяців

Лікарі-терапевти, лікарі-педіатри, лікарі загальної практики - сімейні лікарі, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю

3 місяці

 1.  

Неонатологія

Лікарі-педіатри, лікарі-анестезіологи дитячі

6 місяців

Лікарі-педіатри-неонатологи, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю 3 місяці
 1.  

Організація і управління охороною здоров'я

Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з лікарських спеціальностей

3 місяці

Лікарі, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю

3 місяці

 1.  

Педіатрія

Лікарі-педіатри-неонатологи, дитячі лікарі інших спеціальностей

3 місяці

Лікарі-педіатри, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю

3 місяці

 1.  

Терапія

Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією з лікарських спеціальностей, крім спеціальностей стоматологічного, медико-профілактичного, лабораторного, медико-психологічного профілю

5 місяців

Лікарі загальної практики - сімейні лікарі, лікарі-терапевти, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю

3 місяці

 1.  

Дитяча стоматологія

Лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальністю «Стоматологія»

3 місяці

Лікарі-стоматологи дитячі, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю

2 місяці

 1.  

Ортодонтія

Лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальністю «Стоматологія»

9 місяців

Лікарі-ортодонти, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю

3 місяці

 1.  

Ортопедична стоматологія

Лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальністю «Стоматологія»

4 місяці

Лікарі-стоматологи-ортопеди, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю

2 місяці

 1.  

Пародонтологія

Лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальністю «Стоматологія»

6 місяців

 1.  

Стоматологія

Лікарі-стоматологи-терапевти, лікарі-стоматологи-хірурги, лікарі-стоматологи-ортопеди, лікарі-стоматологи-дитячі, лікарі-ортодонти, лікарі-стоматологи, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю

3 місяць

 1.  

Терапевтична стоматологія

Лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальністю «Стоматологія»

3 місяці

Лікарі-стоматологи-терапевти, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю

2 місяці

 1.  

Хірургічна стоматологія

Лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальністю «Стоматологія»

6 місяців

Лікарі-стоматологи-хірурги, які не працювали більше трьох років за цією спеціальністю

3 місяці

 1.  

Щелепно-лицева
хірургія

Лікарі, які закінчили інтернатуру за спеціальністю «Стоматологія»

9 місяців

Направлення лікарів, які працюють в закладах охорони здоров’я (державної форми власності) на цикли вторинної спеціалізації здійснюється Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації (лист-клопотання) за підписом директора Департаменту. На підставі листа-клопотання, за наявності місць, згідно навчально-виробничого плану, лікарю надається путівка. Після одержання путівки керівник органу, закладу охорони здоров'я, де працює лікар, який направляється на цикл, видає наказ про відрядження працівника на курси підвищення кваліфікації. Якщо на цикл спеціалізації направляється лікар, який навчався за бюджетною формою навчання і на час направлення на цикл спеціалізації не відпрацював 3 роки згідно державного розподілу, крім вищеперерахованих документів, повинен надати копію державного розподілу (направлення на роботу). Якщо посада згідно державного розподілу не відповідає спеціальності циклу спеціалізації, то лікар має право бути направленим на такий цикл спеціалізації тільки після відпрацювання 3-х років або з дозволу МОЗ України.

Перелік документів, які надає лікар на цикли спеціалізації:

 1. Путівка (отримана у відповідь на лист-клопотання з підписом керівника закладу охорони здоров’я, де працює лікар).
 2. Наказ по відділу кадрів.
 3. Посвідчення про відрядження.
 4. Копія диплому про повну вищу медичну освіту.
 5. Копія сертифікату про інтернатуру.
 6. Копія трудової книжки (всі сторінки про стаж по спеціальності).
 7. Копія паспорту (1, 2 сторінки + прописка).
 8. Фото 3х4 (1 шт.)

Копії документів повинні бути завірені за місцем роботи!

Лікарі, які працюють у госпрозрахункових закладах та приватних установах надають на цикл спеціалізації наступні документи:

 1. Заява.
 2. Копія диплому про повну вищу медичну освіту.
 3. Копія сертифікату про інтернатуру.
 4. Копія трудової книжки (всі сторінки про стаж по спеціальності).
 5. Копія ліцензії (якщо лікар працює за ліцензією).
 6. Копія паспорту (1, 2 сторінки + прописка, ідентифікаційний номер).
 7. Фото 3х4 (1 шт.)

Копії документів повинні бути завірені за місцем роботи!

Лікарі, які навчались у вузі за контрактною формою навчання і після закінчення вузу пройшло менше 3-х років, повинні надати довідку про навчання у вузі (додипломне навчання) за контрактом.

Цикли тематичного удосконалення

 1. Акушерство і гінекологія.
 2. Анестезіологія.
 3. Дерматовенерологія.
 4. Ендокринологія.
 5. Загальна практика-сімейна медицина.
 6. Інфекційні хвороби.
 7. Медицина невідкладних станів.
 8. Неврологія.
 9. Неонатологія.
 10. Організація та управління охороною здоров’я.
 11. Отоларингологія.
 12. Педіатрія.
 13. Психіатрія.
 14. Терапія.
 15. Фтизіатрія.
 16. Хірургія.
 17. Стоматологія.
 18. Терапевтична стоматологія.
 19. Хірургічна стоматологія.
 20. Дитяча стоматологія.
 21. Ортопедична стоматологія.
 22. Ортодонтія.

Лікарі, які працюють в закладах охорони здоров’я (державна форма власності) надають на цикли тематичного удосконалення наступні документи:

 1.  Путівка (отримана у відповідь на лист-клопотання з підписом керівника закладу охорони здоров’я, де працює лікар).
 2. Наказ по відділу кадрів.
 3. Посвідчення про відрядження.
 4. Копія диплому про повну вищу медичну освіту.
 5. Копія сертифікату про інтернатуру.
 6. Копія сертифікату лікаря-спеціаліста за спеціальністю, з якої буде проходити цикл тематичного удосконалення.
 7. Копія посвідчення про проходження курсів підвищення кваліфікації (якщо таке є).
 8. Копія свідоцтва про присвоєння кваліфікаційної категорії спеціаліста (якщо таке є).
 9. Копія трудової книжки (всі сторінки про стаж по спеціальності).
 10. Копія паспорту (1, 2 сторінки + прописка).
 11. Копія свідоцтва про одруження (якщо диплом на інше прізвище).

Копії документів повинні бути завірені за місцем роботи!

Лікарі, які працюють у госпрозрахункових закладах та приватних установах надають на цикли тематичного удосконалення наступні документи:

 1. Заява.
 2. Копія диплому про повну вищу медичну освіту.
 3. Копія сертифікату про інтернатуру.
 4. Копія сертифікату лікаря-спеціаліста за спеціальністю, з якої буде проходити цикл тематичного удосконалення.
 5. Копія посвідчення про проходження курсів підвищення кваліфікації (якщо таке є).
 6. Копія свідоцтва про присвоєння кваліфікаційної категорії спеціаліста (якщо таке є).
 7. Копія трудової книжки (всі сторінки про стаж по спеціальності).
 8. Копія ліцензії та лист – позитивне рішення на видачу ліцензії.
 9. Копія паспорту (1, 2 сторінки + прописка, ідентифікаційний номер).
 10. Копія свідоцтва про одруження (якщо диплом на інше прізвище).

Копії документів повинні бути завірені за місцем роботи!

Цикли стажування

Направлення лікарів на стажування здійснюється закладом охорони здоров’я, в якому працює лікар, після узгодження із закладом післядипломної освіти або інститутом (факультетом) післядипломної освіти закладу вищої освіти терміну стажування, який визначається в кожному випадку окремо і може становити від одного до шести місяців.

З метою визначення строку стажування не пізніше як за 14 календарних днів до проходження стажування заклад післядипломної освіти або інститут (факультет) післядипломної освіти закладу вищої освіти проводить тестування лікарів, яких направлено на стажування.

Рішення щодо терміну стажування лікаря приймається комісією, яка створюється у закладах післядипломної освіти або інститутах (факультетах) післядипломної освіти закладів вищої освіти (склад комісії має бути не менше 3 осіб), за результатами тестування.

Лікарі, які працюють в закладах охорони здоров’я (державна форма власності) надають на цикли стажування наступні документи:

 1. Путівка (отримана у відповідь на лист-клопотання з підписом керівника закладу охорони здоров’я, де працює лікар).
 2. Наказ по відділу кадрів.
 3. Посвідчення про відрядження.
 4. Копія диплому про повну вищу медичну освіту.
 5. Копія сертифікату про інтернатуру.
 6. Копія сертифікату лікаря-спеціаліста за фахом циклу стажування.
 7. Копія трудової книжки (всі сторінки про стаж по спеціальності).
 8. Копія паспорту (1, 2 сторінки + прописка).
 9. Фото 3х4 (1 шт.).

Копії документів повинні бути завірені за місцем роботи!

Лікарі, які працюють у госпрозрахункових закладах та приватних установах зараховуються на цикл стажування при наявності наступних документів:

 1. Заява.
 2. Копія диплому про повну вищу медичну освіту.
 3. Копія сертифікату про інтернатуру.
 4. Копія сертифікату лікаря-спеціаліста за фахом циклу стажування.
 5. Копія трудової книжки (всі сторінки про стаж по спеціальності).
 6. Копія ліцензії та лист – позитивне рішення на видачу ліцензії.
 7. Копія паспорту (1, 2 сторінки + прописка, ідентифікаційний номер).
 8. Фото 3х4 (1 шт.)

Kопії документів повинні бути завірені за місцем роботи!

З питань комплектації груп та реєстрації на курси звертатись за адресою: 36011, м. Полтава, вул. Шевченка 23, адміністрація навчально-наукового інституту післядипломної освіти, 2-й поверх.

За спеціальностями: дитяча стоматологія, ортодонтія, ортопедична стоматологія, пародонтологія, стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, щелепно-лицева хірургія - кабінет 202 административний корпус.
Старший інспектор – Котова Катерина Павлівна. Телефон: +38 (050) 200-48-06, +38 (0532) 52-56-07.

За спеціальностями: акушерство і гінекологія, анестезіологія, дерматовенерологія, ендокринологія, загальна практика – сімейна медицина, інфекційні хвороби, медицина невідкладних станів, неврологія, неонатологія, організація та управління охороною здоров’я, отоларингологія, педіатрія, терапія, фтизіатрія, хірургія, - кабінет 207 лабораторний корпус.
Телефон: +38 (0532) 52-56-07.