Історія інституту

36011 м.Полтава, вул. Шевченка, 23 Тел. (0532) 52-56-07, e-mail: dfpo@umsa.edu.ua, dfpo@ukr.netДиректор
навчально-наукового інституту 
післядипломної освіти 
доктор медичних наук, доцент
Марченко А.В.

Історія навчально-наукового інституту післядипломної освіти розпочалась зі створення у серпні 1993 р. факультету післядипломної освіти. Його мета - подальше удосконалення післядипломної освіти, поглиблення підготовки лікарів до виконання своїх професійних обов’язків.

Адміністрація навчально-наукового інституту післядипломної освіти вирішує актуальні питання післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку шляхом поглиблення, розширення і оновлення професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду.

Загальне керівництво здійснюють проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти і директор інституту.

З 02.08.93 р. по 15.09.94 р. деканат факультету післядипломної освіти очолював зав. кафедри психіатрії, наркології та медичної психології д.мед.н., професор Г.Т.Сонник.

З 16.09.1994 р. по 01.07.2004 р. деканом факультету працювала к.мед.н., доцент кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів Л.Г.Павленко.

В різні періоди заступниками декана факультету працювали: доц. Л.Г.Павленко (1993-1994), доц. В.С.Корнієнко (1993-1994), доц. Д.С.Зазикіна (1994), доц.

Г.М.Дубинська (1994-1997, 2000-2003), доц. О.В.Шешукова (1998-2000), доц. І.М.Скрипник (1997-2004), доц. А.В.Марченко (2004-2010).

З 01.07.2004 р. по 09.02.2010 р. декан факультету - д.мед.н., професор Скрипник Ігор Миколайович. З 09.02.2010 р. призначений проректором з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти.

З 09.02.2010 р. по 31.12.2016 р. декан факультету – доцент Марченко Алла Володимирівна, доцент кафедри терапевтичної стоматології.

Наказом ректора по Українська медична стоматологічна академія від 30.12.2016 р. №353, з 03.01.2017 р. «Факультет післядипломної освіти» реорганізовано на «Навчально-науковий інститут післядипломної освіти» Українська медична стоматологічна академія.

Доцент Марченко Алла Володимирівна обрана на посаду директора інституту.

Назву «Деканат факультету післядипломної освіти» змінено на «Адміністрація навчально-наукового інституту 
післядипломної освіти».

16 жовтня 2018 року Навчально-науковий інститут післядипломної освіти відзначив своє 25-річчя. Проведена науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання післядипломної медичної освіти та клінічної медицини". Створений фільм "Навчально-науковому інституту післядипломної освіти УМСА – 25». Представлена доповідь проректора з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, заслуженого діяча науки і техніки України, професора – І.М. Скрипника "25 років післядипломної освіти: від витоків до сьогодення".

Учасники конференції працювали в секціях "Клінічна медицина", "Стоматологія" та "Актуальні питання післядипломної освіти". Проведені розширенні засідання опорних кафедр із післядипломної освіти МОЗ України за фахами: "Стоматологія", "Терапевтична стоматологія", "Ортопедична стоматологія", "Ортодонтія".
Робота опорних кафедр