Крок 3

36011 м.Полтава, вул. Шевченка, 23 Тел. (0532) 52-56-07, e-mail: nnipo@pdmu.edu.ua
1. Наказ МОЗ України від 31.08.2022 №1569 «Про внесення змін до Графіка проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр та тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та молодший спеціаліст галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у 2022 році».

Графік проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр та тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та молодший спеціаліст галузі знань «22 Охорона здоров’я» у 2022 році

Діюча величина критерію у 2022 році – 72,0% правильних відповідей.
Величина критерію «склав» затверджується МОЗ України (наказ МОЗ України від 22.01.2021 № 106, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.03.2021 за № 269/35891).

 

                                                                                                           Зміст іспиту

                                Крок 3. Загальна лікарська підготовка                                                          Крок 3. Стоматологія

                                                                            

Обов'язки та права осіб, які складають ліцензійний іспит

У ліцензійному іспиті беруть участь інтерни, які за поданням ВНЗ зареєстровані Центром тестування в установленому порядку.

Інтерн має право

Інтерн, який бере участь у ліцензійному іспиті, має право на виконання тестів за затвердженим графіком, отримання результатів та подання апеляції щодо підтвердження тестового балу в установленому порядку.

Інтерн зобов'язаний:

  • ознайомитися з Порядком проведення ліцензійних інтегрованих іспитів;
  • своєчасно прибути на іспит та мати при собі паспорт;
  • виконувати вказівки та вимоги представника Центру тестування, який проводить іспит;
  • після закінчення роботи над тестом повернути бланк відповідей та екзаменаційний буклет представнику Центру тестування, який проводить іспит;
  • не проносити до аудиторій небезпечні предмети та речовини, що можуть створити загрозу життю та здоров'ю учасників тестування.

Підготовка до іспиту  "Крок 3. Стоматологія" та "Крок 3. ЗЛП"!