Про медичний факультет №2

36024, м. Полтава, вул.. Шевченка, 23, адміністративний корпус 1 поверх, кімнати: 109,111,114;
e-mail: med.2@pdmu.edu.ua 

Полтавський державний медичний університет є спадкоємцем одонтологічного факультету Харківської медичної академії, що був заснований 30 вересня 1921 року і став першим академічним спеціалізованим вищим навчальним закладом для підготовки лікарів-стоматологів.

19 серпня 1931 року одонтологічний факультет був реорганізований у Харківський стоматологічний інститут, який у 1967 році було переведено до міста Полтави. Для надання кваліфікованої медичної допомоги сільському населенню і забезпечення Полтавської, Черкаської, Сумської, Чернігівської та Херсонської областей, як лікарями-стоматологами, так і лікарями інших спеціальностей. У 1971 році на базі інституту було відкрито лікувальний (нині – медичний №1) факультет.

У 1994 році експертна комісія Державної інспекції закладів освіти Міністерства освіти і науки України та експертна комісія Головного управління акредитації закладів освіти МОН України атестували Полтавський медичний стоматологічний інститут як вищий навчальний заклад за четвертим рівнем акредитації. Постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 1994 року «Про вдосконалення мережі вищих навчальних закладі» на базі Полтавського медичного стоматологічного інституту створена Українська медична стоматологічна академія. Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 березня 2005 року № 133 змінено назву Української медичної стоматологічної академії на Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія».

На підставі рішення ДАК України від 24 квітня 2007 р. (протокол №66) академія отримала ліцензію на право підготовки спеціалістів за фахом «Педіатрія».

З метою оптимізації підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальностями 7.110101 «Лікувальна справа» і 7.110104 «Педіатрія» та згідно з рішенням Вченої ради академії (протокол № 7 від 1.02.2012 року) була проведена реорганізація медичного факультету ВДНЗУ "УМСА" шляхом створення двох факультетів: медичного факультету № 1 та медичного факультету № 2. 

Першим деканом медичного факультету №2 з лютого 2012 року працював доктор медичних наук, професор Похилько В.І., який приклав багато зусиль для створення факультету і забезпечення матеріально-технічної бази деканату. З вересня 2016 року деканом факультету призначений доктор медичних наук Дельва М.Ю. З вересня 2019 року обов'язки декана медичного факультету №2 виконує кандидат медичних наук, доцент Капустянський Д.В.

Наказом МОЗ України №335 від 24 лютого 2021 р. Українську медичну стоматологічну академію було реорганізовано шляхом приєднання до новоутвореного Полтавського державного медичного університету (відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1537-р "Про утворення Полтавського державного медичного університету").

На медичному факультеті №2 ПДМУ створена належна матеріально-технічна база, яка в повній мірі забезпечує умови підготовки фахівців та відповідає вимогам вищої школи. Клінічні кафедри факультету розташовані в  обласних та міських  закладах охорони здоров'я м. Полтави, ліжковий фонд яких складає 6095 ліжок, що використовуються в навчальному процесі і дозволяють забезпечити практичну підготовку здобувачів вищої освіти на належному рівні. Клінічні кафедри та лікувальні бази обладнані сучасною діагностичною та лікувальною апаратурою, що дає можливість на сучасному рівні здійснювати діагностику та лікування, використовуючи сучасні досягнення науки. Як на кафедрах, так і в кімнатах комфортабельних гуртожитків, де проживають студенти, створені всі умови для якісного навчання і культурного дозвілля.

На кафедрах факультету впроваджуються інноваційні технології навчання і контролю знань студентів. Розроблена система навчання на базі комп'ютерних класів, з використаннм комп'ютерних програм та швидкісним доступом до мережі Internet. Використовуються сучасні мультимедійні технології навчання, що здатні покращити процес передачі інформації, наблизити до умов майбутньої повсякденної діяльності лікаря. В роботі медичного факультету №2 особливе місце займає питання методичного забезпечення освітнього процесу. Викладачі активно впроваджують сучасні технології навчання, останні педагогічні досягнення, нові концептуальні ідеї та методи лікування.

 

Відповідно до ліцензії, виданої Міністерством освіти і науки України (Наказ МОН від 27.05.2021 № 62-л), на факультеті здійснюється підготовка здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за ОПП Медицина (скорочений нормативний термін навчання – 5 років) та ОПП  Педіатрія (термін навчання – 6 років) галузі знань 22 Охорона здоров'я

 

 

 

 

 

The Medical Faculty II

In 2007, based on the decision of State Accreditation Committee, the Academy was licensed to train Pediatricians, and in 2012, due to the lack of experienced pediatricians and demographic peculiarities of Ukraine and Poltava region, the Medical Faculty II was opened by reorganizing the Faculty of Medicine of HSEE of Ukraine “Ukrainian Medical Stomatological Academy” into two faculties.

The Medical Faculty II aims to train highly qualified medical professionals in the field of General Medicine. The staff of the Faculty strives to solve current problems of pediatric health care, continues the glorious traditions of outstanding pediatricians, as children`s health is the hallmark of the social security of population. The Faculty is headed by Valeriy Ivanovych Pokhilko, Doctor of Medical Sciences, Professor, Chair of the Department of Pediatrics I with Propedeutics and Neonatology, children`s anesthesiologist-resuscitator of Poltava, the doctor of higher category.

The first dean of the faculty was Valeriy Ivanovych Pokhylko, Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Pediatrics Department №1 with Propaedeutics and Neonatology, children's anaesthesiologist-resuscitation doctor in Poltava, a doctor of the highest category, who did a lot to develop the material and technical base of the faculty. Since 2016, the Faculty of Medicine № 2 is headed by Mykhaylo Yuriyovych Delva, Doctor of Medical Sciences, Professor.

Since september 2019, the duties of Dean of the Faculty of Medicine No. 2 have been performed by the Doctor of Philosophy in Medicine, Аssociate Professor Denys Vasilevich Kapustianskyi.

The Medical Faculty II carries out intensive educational, scientific and clinical work, performed at 6 Departments. The academic staff participates actively in international and all-Ukrainian scientific congresses, symposiums, conferences, round tables, workshops on the issues of contemporary pediatrics in the context of globalization and European integration, which is reflected in publications in scientific journals and collections of scientific papers, monographs, textbooks and manuals.

The training is conducted in several stages. During their first three years of education the students study humanitarian and medico-biological subjects, and starting from the fourth and till the sixth years – medical and preventive and general clinical subjects. Special attention is paid to the optimization and intensification of the educational process. To develop clinical, ethical and deontological thinking, differential approach to diagnostics in future healthcare professionals, the education is focused on students` professional skills, based on humanitarian and medical ethics principles.

The problems of physiology and pathology of premature infants demands special attention. Joined efforts of HSEE of Ukraine “Ukrainian Medical Stomatological Academy” and the Department of Public Health at Poltava Regional State Administration brought to life the Teaching and Practical Center of modern perinatal technologies, where learning, improvement and consolidation of cognitive, clinical and technical skills was organized by working on them with the help of dummies and phantom simulations, making up various virtual clinical and emergency situations in a safe and constructive environment. The structure of the Center includes new multidisciplinary clinical, telemedical and virtual labs and training rooms.