Академічна доброчесність

36024, м. Полтава, вул.. Шевченка, 23, адміністративний корпус 1 поверх, кімнати: 109,111,114;


 

Керівник: Ющенко Юлія Петрівна - кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та суспільних наук, заступник декана медичного факультету № 2

Члени групи:

Ваценко Анжела Володимирівна - кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри медичної біології

Пода Ольга Анатоліївна - кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії № 2

Фаустова Марія Олексіївна - кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології

Пивоваренко Антоніна - здобувачка освіти 4 курсу  ОПП Педіатрія

Офіційний сайт сприяння академічній доброчесності в Україні:

        

 

                                

 
 
 
 
ГЛОСАРІЙ
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності

 

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності

 

Проєкт «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» Academic Integrity and Quality Initiative – Academic IQ 1 серпня 2020 - 31 липня 2022

 

ВИХОВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЧЕРЕЗ НОВІ ФОРМАТИ ВИКЛАДАННЯ І ОЦІНЮВАННЯ (Конференція «Академічна доброчесність: практичний вимір» 11 квітня 2019 року)

 

МОНІТОРИНГ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ ЩОДО ДОБРОЧЕСНОСТІ В СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ
 
Академічна чесність як основа сталого розвитку університету