Науково-дослідний інститут генетичних та імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики (НДІ ГІОРПФ)Науково-дослідний інститут генетичних та імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики (НДІ ГІОРПФ) - структурний підрозділ Полтавського державного медичного університету, створений з метою виконання фундаментальних і прикладних наукових досліджень за актуальними науковими напрямками.