Місія освітньо-професійної програми Стоматологія

36024, Україна, м. Полтава, вул. Шевченка, 23, деканат стоматологічного факультету
телефон: (0532) 60-84-66, 52-76-70
e-mail: stomat@pdmu.edu.uaМісія ОП Стоматологія полягає в збереженні та покращенні стоматологічного здоров'я населення шляхом надання високоякісних послуг, що відповідають сучасним професійним та етичним стандартам і новітнім досягненням у галузі охорони здоров'я на основі формування висококваліфікованих лікарів-клініцистів, відданих професійному обов'язку, здатних навчатися протягом життя, здійснювати наукові дослідження та впроваджувати інновації в практичну діяльність.

The mission of the EP Dentistry includes preservation and improvement of the dental health of the population by provision prime services that comply modern professional and ethical standards and the latest achievements in the field of health care based on the formation of highly qualified clinicians committed to their professional duty, able to learn throughout their lives, carry out scientific research and to introduce innovations into practical activities.