Підпорядковані кафедри факультету

36024, Україна, м. Полтава, вул. Шевченка, 23, деканат стоматологічного факультету
телефон: (0532) 60-84-66, 52-76-70
e-mail: stomat@pdmu.edu.uaКафедра анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією

Кафедра клінічної анатомії і оперативної хірургії бере свій початок із 1884 року, коли як самостійний підрозділ медичного факультету Харківського університету була створена кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії. Із 2015 року кафедру очолює доктор біологічних наук, професор С.М.Білаш. Відповідно до вимог вищої медичної школи, кол...

Кафедра внутрішньої медицини №3 з фтизіатрією

      Кафедра внутрішньої медицини № 3 з фтизіатрією започатковує свою історію від кафедри приватної патології, терапії та дитячих хвороб одонтологічного факультету Харківської медичної академії, заснованої у 1923 році.     Основні наукові напрямки роботи кафе...

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології

Місія ОПП Стоматологія полягає в збереженні та покращенні стоматологічного здоров’я дітей через надання високоякісних послуг, що відповідають сучасним професійним та етичним стандартам і новітнім досягненням у галузі охорони здоров’я шляхом формування висококваліфікованих лікарів-клініцистів, відданих профе...

Кафедра ортопедичної стоматології з імплантологією

Місія ОПП «Стоматологія», що реалізується на кафедрі, відповідає місії, візії та ключовим цінностям університету і спрямована на підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних, компетентних фахівців, здатних розв’язувати задачі та проблеми у сфері стоматології та охорони здоров’я у процесі навчання, бути готовими д...

Кафедра оториноларингології з офтальмологією

Місія освітньо – професійніх програм: «Стоматологія», «Медицина», «Педіатрія» Підготовка висококваліфікованих фахівців для системи охорони здо...

Кафедра патофізіології

Патофізіологія - це інтегральна дисципліна, яка включає в себе загальне вчення про хворобу, вчення про причини, умови та механізми розвитку захворювань в цілому, або окремих його симптомів. Дисципліна є абсолютно необхідною для розуміння сучасних підходів доказової медицини. « Не озброївшись основами патофізіології, лікар нічого не зрозумі...

Кафедра терапевтичної стоматології

Натепер місія  кафедри терапевтичної стоматології - збереження та покращення стоматологічного здоров'я населення через надання високоякісних послуг, що відповідають сучасним професійним та етичним стандартам, новітнім досягненням у галузі охорони здоров'я і, зокрема, в терапевтичній стоматології, шляхом формування висококваліфікован...

Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки

Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки ПДМУ – підрозділ із високою місією: викладання української мови за професійним спрямуванням і української мови як іноземної – головних складників гуманітарної освіти у вищій медичній школі; формування високого загальнокультурного рівня, фундаментальних зага...

Кафедра фізіології

Мета роботи кафедри відповідає місії, візії та ключовим цінностям університету і спрямована на формування спеціалізованих концептуальних знань, які ґрунтуються на сучасних наукових здобутках у галузі охорони здоров’я, що забезпечить академічну підготовку високопрофесійних фахівців із формуванням і набуттям ними з...

Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Мета діяльності кафедри – забезпечення безперервності та ефективності підготовки майбутніх висококваліфікованих лікарів-стоматологів. Стратегія кафедри –базується на спроможності професорсько-викладацького складу кафедри формувати високий особистісно-професійний потенціал майбутніх лікарів-стоматологів, які володітимуть у пов...