Історія факультету

36024, Україна, м. Полтава, вул. Шевченка, 23, деканат стоматологічного факультету
телефон: (0532) 60-84-66, 52-76-70
e-mail: stomat@pdmu.edu.ua     Історія стоматологічного факультету Полтавського державного медичного університету починається з 30 вересня 1921 року, коли колегія Укрголовпрофосу прийняла постанову про відкриття одонтологічного факультету при Харківській державній медичній академії (назва медичного факультету, який відділився від Харківського університету).

     Існують й інші дані про дату відкриття факультету. У протоколі №146 засідання малої колегії Укрголовпрофосвіти від 8 листопада 1921 року зазначено, що Харківська медична академія перейменована в Харківський медичний інститут із двома факультетами – медичним і одонтологічним (УДА Жовтневої революції і соціалістичного будівництва, т.166,001.2, сп.411, л.209).

     Наказом по Укрголовпрофосу першим деканом нового одонтологічного факультету був призначений видатний учений професор Ю.М. Гофунг. Йому було доручено організувати факультет і його навчальний процес. Організація кафедр нового факультету потребувала великих зусиль, праці і наполегливості.

Професор Ю.М.Гофунг (1921 – 1931)

     Було організовано 4 спеціальні кафедри, які очолили відомі вчені. Професор М.Б.Фабрикант очолив кафедру окремої хірургії порожнини рота і суміжних ділянок, професор Б.Б. Брандсбург був призначений завідувачем кафедри протезного зуболікування з ортодонтією, професор І.Г.Гайзенберг очолив кафедру оперативного зуболікування з щелепною ортопедією, а сам професор Ю.М.Гофунг завідував кафедрою консервативного зуболікування з пропедевтичною одонтологією.

     Перший прийом студентів відбувся того ж 1921 року. На 1 курс зарахували 250 осіб, на 2 курс було зараховано 169 слухачів зуболікарської школи, які протягом літа пройшли додаткову підготовку з біології та загальної гістології.

     Перед деканатом одонтологічного факультету постали важливі завдання втілення у життя першого навчального плану і програми одонтологічної освіти.

     Навчальний план, створений у 1921 році, довелося поступово змінювати відповідно до об’єктивних умов, які не давали повної можливості поставити викладання, зокрема практичні заняття, на належний рівень до 1924 року. Керівникам факультету доводилося постійно вести боротьбу за всю систему одонтологічної освіти в Україні. Адже, цілий ряд з’їздів і нарад, періодично (2-3 рази на рік) обговорювали саму її доцільність в Україні, а прояви упередженого ставлення московських зуболікарських кіл до цієї системи та планомірна боротьба з нею, як у друкованих виданнях, так і в усних виступах вибивали з колії керівників, викладачів і студентів одонтологічного факультету, перешкоджали його швидкому розвитку і зростанню. Проте саме життя довело доцільність існування одонтологічного факультету.

     Уже в 1924 році були випущені 72 лікарі-одонтологи, добре підготовлені як практично, так і з ґрунтовними загально- медичними та загально-біологічними знаннями. До 10-чя радянської влади у 1927 році випускниками стали 227 лікарів.

     Керівництво факультетом здійснював деканат у складі декана і технічного секретаря. При деканаті діяв президіум факультетської комісії у складі голови – декана та членів – професора і секретаря факультетської комісії.

     Декан одонтологічного факультету був членом правління медичного інституту, проводив наради з представниками кафедр, які працювали над пропозиціями, щодо організації викладання. Факультетська комісія діяла на основі Положення про вузи України.

     У такій структурі деканат існував до 1931 року, коли одонтологічний факультет був реорганізований у самостійний Харківський стоматологічний інститут із 4-річним терміном навчання (наказ НКЗО №37, 1931р.).

      Після реорганізації факультету в самостійний інститут, Ю.М.Гофунг був призначений заступником директора з навчальної і наукової роботи. Чи був тоді деканат? Відомо, що при заступникові директора інституту була організована навчальна частина, яку очолила О.О.Сердюкова.

Доцент О.О. Сердюкова (1937 – 1947, 1944 – 1946, 1954 – 1957)

          Інститут почав створювати власні навчальні бази і комплектувати професорсько-викладацький склад.

    У 1941 році на базі Харківського медичного інституту залишилося лише 4 кафедри: топографічної анатомії, оториноларингології та очних хвороб.

       Спеціальні стоматологічні кафедри значно виросли, зміцніли і були реорганізовані у три кафедри: хірургічної стоматології, терапевтичної та ортопедичної стоматології. До 1941 року при інституті діяли: заочний сектор, курси перекваліфікації зубних лікарів на лікарів-стоматологів, екстернат; на стаціонарі було підготовлено та перекваліфіковано 913 зубних лікарів  у стоматологів.

Професор Ю.М.Гофунг (1921 – 1931)

 

          У 1941 році після випуску лікарів-стоматологів у червні і другого випуску у вересні Харківський медичний інститут був евакуйований у м. Фрунзе Киргизької РСР і за розпорядженням НКОЗ та ВКВШ тимчасово був перетворений у стоматологічний факультет Киргизького медичного інституту. На жаль, свідчень про деканат та декана стоматологічного факультету у Киргизькому медичному інституті не вдалося знайти. Відомо, що протягом 1942-1944 рр. факультет випустив 84 лікарів-стоматологів, більшість із яких направлялися у Червону Армію.

         У 1944 році за постановою Раднаркому УРСР і ЦК КП(б)У Харківський стоматологічний інститут був реевакуйований у м. Харків.

        Повернувшись після війни з евакуації, викладачам і студентам довелося не тільки налагоджувати заново навчальний процес, а й брати участь у ліквідації варварських руйнувань Харкова, відновлювати навчальну і клінічну базу вузу. У той час деканом факультету була призначена доцент О.О. Сердюкова, котра очолювала деканат з 1944 по 1946 рр.

        З 1946 по 1951 р. деканом факультету була професор Е.Д. Бромберг. Вона продовжила організацію студентів  на навчання й відновлення навчальної бази. З 1949 року, після введення 5-річного терміну навчання на стоматологічному факультеті, деканат займався впровадженням нових навчальних планів, програм і дисциплін із урахуванням нових строків навчання.

 

Професор Е.Д. Бромберг (1946 – 1951)

 

           У 1951 році деканом стоматологічного факультету було призначено М.Ф. Даценко. На цій посаді він працював до 1954 року. Основним напрямком роботи деканату в той час було впровадження у навчальний процес нових планів та програм.

Професор М.Ф. Даценко (1951 – 1954)

 

        У 1954-1957 рр. деканом знову працювала О.О. Сердюкова. Це були роки бурхливого розвитку країни, введення нових структур в управління народним господарством. Країна підіймалася на ноги та почався етап освоєння й розробки цілинних земель Казахстану, Алтаю. З’явилася велика необхідність залучення молоді до цієї роботи, що зобов’язувало декана займатися організацією і відправленням студентів на збирання врожаю на цілинних землях Казахстану.

        О.О.Сердюкову змінив П.Т. Максименко, який працював до цього заступником декана. У полі діяльності деканату в період 1957 – 1961 рр. були два важливих напрямки: розширення та переоснащення клінічних баз і удосконалення навчального процесу. Саме в ці роки до ладу став стоматологічний комплекс у якому «під одним дахом» було розміщено всі стоматологічні кафедри. Це дало можливість планувати заняття на стоматологічному факультеті переривчасто-цикловим методом, тобто по 6 годин у день, протягом 20-24 днів, що, в свою чергу, дозволяло інтенсифікувати роботу студентів біля стоматологічного крісла хворого і економити час на переїзди з бази до бази, а науково-педагогічним працівникам кафедр виконувати комплексні дослідження.

Професор П.Т.Максименко (1957 – 1961), 1977 – 1979)

        У роботі стоматологічного деканату помітне місце займав доцент А.О. Почтарьов, який у 1961 – 1965 рр. був деканом стоматологічного факультету, а потім близько 29 років працював заступником декана.

Доцент А.О. Почтарьов (1961 – 1965)

       У 1965 році деканом стоматологічного факультету був обраний доцент В.Ф. Постніков, який працював на цій посаді до 1973 року. Йому було присвоєно почесне звання «Заслужений працівник вищої школи». Це були складні роки в роботі деканату.

Доцент В.Ф.Постніков (1965 – 1973)

         У 1967 році Рада Міністрів України прийняла рішення про переведення Харківського медичного стоматологічного інституту в м. Полтаву (постанова Ради Міністрів УРСР від 12 травня 1967 року №294 і протокол МОЗ УРСР за №263 від 18 травня 1967 р.).

           Організація переїзду, побудова і освоєння нових лікувальних баз, швидке пристосування їх до навчального процесу було в центрі діяльності деканату стоматологічного факультету. У ці ж роки було введено новий навчальний план, над реалізацією якого довелося багато працювати співробітникам деканату.

          У 1973-1977 роках деканатом стоматологічного факультету керував доцент М.С. Скрипніков. Завдяки його природним організаторським здібностям авторитет факультету значно зріс не тільки в Україні, але і на просторах колишнього Радянського Союзу. Досвід роботи у деканаті суттєво допоміг Миколі Сергійовичу в його подальшій діяльност,і як ректора Полтавського медичного стоматологічного інституту, який він очолював із 1986 по 2003 рік.

Доцент М.С. Скрипніков (1973 – 1977)

           Змінив М.С. Скрипнікова на посаді декана П.Т. Максименко, який працював деканом стоматологічного факультету з 1977 по 1979 р. Потім у зв’язку з його хворобою та зі згоди ректора інституту професора В.О. Дельви деканом був призначений Д.Є. Кіндій,  який працював на цій посаді до 1993 року.

Доцент Д.Є. Кіндій (1979 – 1993)

           З листопада 1993 по вересень 1999 року деканом стоматологічного факультету працював професор В.В. Рубаненко.

Професор В.В. Рубаненко (1993 – 1999)

        Організація навчального процесу, контроль за виконанням навчальних планів кафедрами – основна ланка роботи деканату в цей період. Інтенсивне зростання навчальної бази для підготовки стоматологів у цей період потребувало значних зусиль студентів. Створювалися студентські будівельні групи, які навчалися, як правило у вечірній час, а вдень працювали на спорудженні бази інституту (стоматологічної поліклініки, дитячої стоматологічної поліклініки, морфологічного корпусу, лабораторного корпусу, гуртожитків). Організація навчального процесу в цих групах, виховна робота були важливими напрямками діяльності колективу деканату стоматологічного факультету. Приділялася увага і розвитку студентського самоуправління – роботі ради старост груп, ради гуртожитків тощо.

          Деканом стоматологічного факультету з 1999 по 2004 рр. був призначений професор М.Д. Король.За його керівництва на стоматологічному факультеті активно став розвиватися студентський рух КВК. За ініціативи тодішнього декана для вирішення проблеми забезпечення стоматологічних клінік області висококваліфікованими кадрами, була створена стоматологічна клініка з усіма структурними підрозділами на базі гуртожитків академії. Переобладнанням навчальних класів, лекційних аудиторій, клінічних залів займалися як викладачі, так і студенти будівельних груп стоматологічного факультету. Й натепер, тут функціонує зуботехнічна лабораторія для виготовлення косметичних конструкцій, 7 навчальних зуботехнічних лабораторій, 2 лекційні аудиторії, котрі забезпечують навчальну та лікувальну роботу на факультеті.

Професор М.Д. Король (1999 – 2004)

       

            У період з 2004 по 2005 рр. факультетом керувала професор Л.Ф. Каськова.

Професор Л.Ф. Каськова (2004 – 2005)

       При деканаті функціонувала і функціонує до сьогодні рада факультету, до якої входять завідувачі всіх стоматологічних кафедр, а також представники всіх кафедр, котрі проводять навчання студентів-стоматологів. Рада факультету під головуванням декана вирішує численні завдання підготовки висококваліфікованих лікарів-стоматологів, підбору кращих випускників для навчання к клінічній ординатурі, аспірантурі.

      Натепер, стоматологічний факультет академії є провідним в Україні з підготовки лікарів-стоматологів, основоположником нових традицій та ідей у стоматології.

      З 2005 року і по тепер  факультет очолює його колишня випускниця, доцент кафедри пропедевтики терапевтичної стоматології А.І. Сидорова, яка до цього працювала заступником декана.

Доцент А.І. Сидорова (2005 по теперішній час)

       Діяльність деканату спрямована на збереження кращих традицій, започаткованих упродовж всієї історії становлення і розвитку стоматологічного факультету, і впровадження новітніх освітніх технологій із підготовки конкурентоспроможних стоматологів.

    З 2016 року факультет як структурний підрозділ академії розпочав підготовку здобувачів освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія» галузі 22 «Охорона здоров’я». Стоматологічний факультет Полтавського державного медичного університету укомплектований кваліфікованими науково-педагогічними кадрами, які мають досвід практичної й педагогічної роботи і повністю забезпечують потреби навчально-виховного процесу. Навчання здобувачів освіти проводиться на 41 кафедрі, 9 із яких – стоматологічного профілю.

       За роки свого існування стоматологічний факультет випустив понад 35000 лікарів-стоматологів, які плідно працюють і в Україні, і в багатьох країнах світу. Чимало випускників факультету захистили кандидатські й докторські дисертації, стали завідувачами кафедр інших ЗВО, керують навчальними, лікувальними закладами, клініками.

     Провідний напрям роботи стоматологічного факультету нині - підготовка висококваліфікованих спеціалістів, компетентних у своїй професії,  що мають високу фундаментальну і професійну підготовку. Випускники стоматологічного факультету по закінченні навчання отримують диплом міжнародного зразка, який засвідчує здобуття ними вищої освіти за спеціальністю «Стоматологія». Вітчизняні здобувачі освіти, підтверджуючи високе звання випускника стоматологічного факультету, проходять стажування в Англії, Німеччині, Франції, Італії, Греції, реалізуючи право на міжнародну академічну мобільність. Натепер  стратегічне завдання стоматологічного факультету – підготовка спеціаліста нового покоління, здатного працювати в конкурентних умовах сучасного суспільства.