Комплекс заходів з попередження дискримінації, насилля та сексуальних домаганьКомплекс заходів з попередження дискримінації, насилля та сексуальних домагань

 З метою правового забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою статті,досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всі сферах життєдіяльності суспільства, Полтавський державний медичний університет у своїй роботі керується: Конституцією України, Законами України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», наказом ректора №381 від 17.10.2019р. «Про затвердження політики». З метою дотримання законодавчої бази України в університеті 17.10.2019р за № 381 було видано наказ ректора «Про затвердження політики», згідно якого було створено постійно діючий орган – Комітет з попередження і боротьби із дискримінацією та сексуальними домаганнями, який складається з 8 осіб, голова комітету декан медичного факультет №1 М.М.Рябушко. Основна діяльність комітету, це вчасне реагування на випадки та звернення, в разі наявності таких, щодо проявів дискримінації та сексуальних домагань, формальні та неформальні шляхи їх вирішення. Станом на звітний період такі звернення не надходили. Керівники структурних підрозділів ПДМУ, практичні психологи, організовують та проводять інформаційно-просвітницькі компанії, спрямовані на підвищення рівня обізнаності трудового колективу, студентства, щодо попередження дискримінації та сексуальних домагань. Так протягом даного періоду в деканатах факультетів було організовано ознайомлення з основними напрямками роботи Комітету з попередження і боротьби із дискримінацією та сексуальними домаганнями, а також відбулися зустрічі з адміністрацією закладу, юристом, практичним психологом, де було обговорено щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у праці та гідні умови праці. З метою реалізації політики попередження і боротьби із дискримінацією та сексуальними домаганнями в ПДМУу медичному коледжі для педагогічних працівників практичним психологом Т.М. Климач проведено тренінг на тему: «Дискримінація. Сексуальні домагання. Сексуальне насильство.» На медичному факультеті №1 разом з практичними психологами було організовано просвітницькі групові консультації на тему «Комплімент чи злочин. Як відрізнити сексуальні домагання від невинного загравання». На кафедрах гістології, цитології та ембріології (завідувач кафедри Шепітько В. І.), терапевтичної стоматології (завідувач кафедри Петрушанко Т. О.) проведено практичним психологом для науково-педагогічних працівників психологічні тренінги на тему: «Дискримінація. Насильство. Сексуальні домагання» та «Сексуальне домагання на робочому місці». Практичним психологом для викладачів кафедри експериментальної та клінічної фармакології з клінічною імунологією та алергологією (завідувач кафедри Луценко Р.В.), проведена просвітницька лекція «Суть сексуального виховання у систематичних розмовах з дитиною». На кафедрі гігієни, екології та охорони праці (завідувач кафедри Катрушов О.В.) практичним психологом проведена просвітницька лекція на тему «Дотримання правил поведінки та інструкцій, спрямованих на недопущення сексуальних домагань». З даної тематики на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів (завідуючий кафедри Скрипников П.М.) для співробітників навчальнонаукового інституту післядипломної освіти (директор ННІПО Марченко А.В.) була проведена зустріч з практичним психологом на тему «Основні напрямки державної політики щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». Дана проблема знайшла місце для обговорення і серед органів студентського самоврядування для Первинної профспілкової організації студентів ПДМУ (Кравченко В.) проведено практичним психологом засідання круглого столу «Сексуальні домагання в закладах вищої освіти». На засідання дискусійного клубу Студентського парламенту ПДМУ (Соколова Д.) з практичним психологом відбувся диспут «Політика попередження боротьби з сексуальним домаганням». На засіданнях деканатів університету зі співробітниками відділу освітньовиховної та гуманітарної роботи з молоддю розглянуто питання щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, тобто утвердження гендерної рівності. Всі ці заходи були об’єднані однією метою - привернути увагу до проблеми сексуальних домагань на робочому місці, в трудових та студентських колективах, ознайомити з основними поняттями «Сексуальне насильство», «дискримінація за ознакою статті», «насильство за ознакою статті», дотримання принципів гендерної рівності на робочому місці. Співробітники та здобувачі освіти університету взяли участь в проведенні міських форумів «Чоловіча розмова» та «Право жінок на владу», на яких піднімалися питання ролі чоловіка і жінки у соціально-економічному житті, роль чоловіка, як батька, гендерна рівність при працевлаштуванні та трудових відносинах, роль жінки в оновленому, сучасному суспільстві. З метою поширення просвітницької діяльності у сфері пропаганди та виховання культури гендерної рівності академія організовує та бере участь в проведенні різнопланових заходів. Питання політики попередження і боротьби із дискримінацією, сексуальним домаганням, рівних прав та можливостей жінок, чоловіків, тримається на контролі під час трудових відносин, навчального процесу ПДМУ.

 

Голова комітету з

попередження і боротьби

із дискримінацією та сексуальними

домаганнями                                                                           М.М. Рябушко