Напрямки діяльності редакційно-видавничого відділуОсновними напрямками діяльності РВВ є:

  • забезпечення видавничої діяльності університету;
  • підвищення інформаційного потенціалу викладачів, студентів та аспірантів університету;
  • забезпечення внутрішніх потреб університету в друкарській продукції (бланках, журналах тощо);
  • підготовка матеріалів наукових, методичних, інформаційних та нормативних матеріалів, необхідних для діяльності університету, а також науково-методичної літератури професорсько-викладацького складу університету: практичних посібників і навчальних програм, матеріалів конференцій тощо;
  • видання рекламно-інформаційних матеріалів для організації спортивних, оздоровчих заходів для студентів та викладачів, культурно-масової робити, яка проводиться в університеті; 
  • виконання якісного літературного та технічного редагування, комп’ютерна верстка, макетування, сканування, тиражування та брошурування, виготовлення бланкової продукції;
  • друк запрошень, об’яв, дипломів, поздоровлень з ювілеями і святами.

 Протягом багатьох років відділом готуються до друку і друкуються такі журнали, як «Український стоматологічний альманах», «Проблеми екології та медицини», журнал молодих учених «Актуальні проблеми сучасної медицини». 

Регулярно виходить університетська газета «Трибуна лікаря», яка нараховує вже більше 275 номерів. У ній висвітлюється життя колективу ПДМУ, порушуються питання навчальної, наукової та виховної роботи. З 2014 року редактором газети працює Єлизавета Золотарьова.