Редакційно-видавничий відділРедакційно-видавничий відділ є структурним підрозділом Полтавського державного медичного університету, що діє на підставі чинного законодавства України, державних стандартів і нормативних документів, наказів та інструкцій Міністерства освіти і науки України, МОЗ України, Статуту Університету, наказів і розпоряджень ректора Університету, а також Положення про редакційно-видавничий відділ.