Гарант освітньої програмиГарант освітньо-професійної програми Громадське здоров’я за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 229 Громадське здоров’я галузі знань 22 Охорона здоров’я:

Інна БЄЛІКОВА – доцент закладу вищої освіти кафедри громадського здоров’я з лікарсько-трудовою експертизою Полтавського державного медичного університету, кандидат медичних наук, доцент, лікар-організатор охорони здоров’я.

Кандидат медичних наук зі спеціальності: 14.02.03 – «соціальна медицина».

Друга вища освіта – правове регулювання економіки підприємств.

Доцент кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я з біостатистикою та медичним правознавством, 12ДЦ №035095 від 26 квітня 2013 року.

Гарант входить до секретаріату наукового журналу «Україна. Здоров’я нації», рецензент наукового видання «Wiadomości Lekarskie» Польської медичної асоціації, є членкинею обласної міжгалузевої цільової робочої групи з питань неінфекційних захворювань (ПОДА); з 2023 року є експертом з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Авторка понад 130 наукових та методичних праць, серед яких публікації у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection, в т.ч.:

 • Inna V. Bielikova, Maksim V. Khorosh, Nina R. Radchenko, Nataliia A.Lyakhova. State of organization of providing oncological medical care to the population of Ukraine. Pol Merkur Lek, 2023;LI,6:638-645.
 • Analysis of the legislative activity of the ministry of health of ukraine in the conditions of the russian-ukrainian war in 2022/ Viacheslav M. Zhdan, Iryna A. Holovanova, Maksym V. Khorosh, Inna V. Bіelikova, Natalia A. Lyakhova// Wiadomości Lekarskie 2022;75(6):1425-1433.
 • The role of adverse children’s experienceIn the development of psychological disorders Among participants in anti-terrorism operation/ Vyacheslav M. Zhdan, Iryna A. Holovanova, Olexandr D. Havlovskу,  Inna V. Bielikova // Wiadomości Lekarskie 2021;74(6):1326-1330
 • Analysis of morbidity and disability among children In the city of Poltava/Inna V. Bielikova, Tatiana V. Pluzhnikova, Oksana I. Krasnovа, Iryna N. Zviagolska, Tetyana V. Derev’yanko// Wiadomości Lekarskie 2020; 73(6). р. 1296-1298.
 • Epidemiology of diseases of the circulatory system among the population of Poltava region / Vyacheslav M Zhdan, Valentin M Dvornyk, Inna V Bielikova, Iryna A Holovanova, Iryna L Dvornyk// Wiadomosci Lekarskie 2019, tom LXXII, nr 12 cz. ,p. 2366-2370.
 • Analysis of the mortality rate among the population of the Рoltava region and the ways of its reduction/ Dvornyk,V.M., Bielikova, I.V., Shylkina, L.M., Filatova,V.L., Martynenko N.M. Wiadomosci lekarskie. 2019; LXXII,5 (II): 1087-1091.
 • The main directions of reforming the service of medical statistics in Ukraine/ Mykhailo V Golubchykov, Nataliia M Orlova, Inna V Bielikova// Wiadomosci Lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 01 Jan 2018, 71(1 pt 2):206-210.

Є співавторкою підручника, навчально-методичних посібників та монографій:

 • Громадське здоров’я : підручник / Грузєва Т. С., Лехан В. М., Огнєв В.А. та ін.; за заг. ред. Т. С. Грузєвої. Вінниця: Нова Книга, 2023. — 616с.
 • Голованова І.В., Бєлікова І.В., Ляхова Н.О. Громадське здоров’я: навч.-метод.посіб. – Львів: Видавець Марченко Т. В. 2023. - 182 с.
 • Організація та економіка охорони здоров’я  (автори: Голованова І.В., Бєлікова І.В., Ляхова Н.О.). Полтава, 2021.с. 112.
 • Захворюваність населення як об’єкт статистичного дослідження/Бєлікова І.В.// Громадське здоров’я в Україні: Реалії, тенденції та перспективи: Колективна монографія. Полтава, 2020, с.6-14.
 • Організація терапевтичної допомоги населенню України. / Ждан В. М., Голованова І. А., Потяженко М. М., Гавловський О. Д., Бєлікова І. В., Настрога Т. В., Хорош М. В., Плужнікова Т. В., Ляхова Н. О., Касинець С. С., Костріков А. В., Товстяк О. І., Краснова О. І. // Навчально-методичний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України. Полтава, 2019. – 108 с.
 • Організація надання медичної допомоги населенню в період реформування охорони здоров’я. [монографія] Під загальною редакцією В.М. Ждана, І.А. Голованової. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2018. - 150 с.