Гарант освітньої програмиГарант освітньої програми Педіатрія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 228 Педіатрія галузі знань 22 Охорона здоров’я:

  • Крючко Тетяна Олександрівна – завідувачка кафедри педіатрії №2, доктор медичних наук, професор.

Крючко Т.О. закінчила з відзнакою  Полтавський медичний стоматологічний інститут у 1978 році (диплом ГП № 035937 від 26 червня 1978 року, спеціальність: лікувальна справа, кваліфікація лікаря).  В 1979 році закінчила інтернатуру  за фахом «Педіатрія». З 1982 по 1984 роки навчалась у клінічній ординатурі на кафедрі дитячих хвороб Полтавського медичного стоматологічного інституту. З 1984 року працює в університеті: на посаді старшого лаборанта – з 1984 по 1990 роки,  асистента – з 1990 по 1994 роки. З 1994 по 2001 рік працювала на посаді доцента кафедри госпітальної педіатрії. У 2001 році отримала вчене звання доцента. З 2001 по 2002 роки працювала на посаді професора кафедри госпітальної педіатрії Української медичної стоматологічної академії. З 1 липня 2002 р. - завідувачка кафедри госпітальної педіатрії. У 2003 році присуджено вчене звання професора (атестат професора ПР № 002216 від 17 квітня 2003 року).

У 1991 році захистила кандидатську дисертацію: "Вплив простагландинів на стан гемостазу, перекисного окислення ліпідів та фізіологічної антиоксидантної системи організму" (науковий керівник – професор В.П.Міщенко).

У 2001 році захистила докторську дисертацію на тему: "Клініко-патогенетичне обґрунтування системи профілактичних заходів дітям різних груп радіаційного ризику" (науковий консультант – академік О.М.Лук’янова), диплом ДД № 001819 від 13 червня 2001 року.

Автор більше ніж 540 наукових робіт, серед яких є 12 монографій, 6 підручників та 50 навчальних посібників, 1 методична рекомендація, 19 патентів на винаходи, 9 інформаційних листів та 5 галузевих нововведень. Гарант галузевого стандарту вищої освіти освітньо-професійна програма спеціаліста другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 22 - «Охорона здоров’я», за спеціальністю 228 – «Педіатрія» (Полтава, 2017).

Під керівництвом проф. Т.О. Крючко захищені 15 кандидатських дисертацій (Приходько В.А., Гладка Г.М., Кушнерева Т.В., Ткаченко О.Я., Несіна І.М., Іваніна І.В., Коленко І.О., Абд Еллаал Мохамед Махмуд, Ярошенко Н.В., Кінаш Ю.В, Вовк Ю.О., Остапенко В.П., Румянцева М.О., Пода О.А., Бубир Л.М.).

Науковий напрямок: «Оптимізація ранньої діагностики, лікування та визначення прогнозу найбільш поширених захворювань дитячого віку» (номер держреєстрації НДР 0122U001876, термін виконання 2022-2026 рр.).

Академік Академії вищої школи України; експерт фахової експертизи «Центру тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки «Медицина» і «Фармація» МОЗ України (2017-2018 рр); член мультидисциплінарної робочої групи з розробки галузевих стандартів (Наказ МОЗ України №1908 від 18.08.2020 р.); член науково-методичної комісії сектору вищої освіти науково-методичної ради  МОН України 2017-2019  рр.; член робочої групи експертів НСЗУ згідно наказу №234 від 16.09.2020 р.;  член Президії Асоціації педіатрів України; член Правління Асоціації педіатрів-гастроентерологів і нутриціологів України; голова Полтавського обласного медичного товариства педіатрів; голова Проблемної комісії Полтавського державного медичного університетту з фаху «Педіатрія», «Акушерство та гінекологія».

Член редакційної ради наукових видань «Світ медицини та біології», «Здоров'я дитини»,член редакційної колегії міжнародного фахового журналу «Міжнародного журналу педіатрії, акушерства і гінекології»; рецензент міжнародного фахового журналу «Wiadomości Lekarskie» .

Найбільш вагомі публікації за останні роки:

  • Статті у виданнях Scopus, Web of Scienсe

Tetyana O. Kryuchko Ways of optimizing the diagnostics of food allergies in children based on the clinical and immunological criteria / Tetyana O. Kryuchko, Liudmyla M. Bubyr, Inna M. Nesina, Olha Y. Tkachenko, Olha V. Izmailova, Olha A. Poda, Victoria V. Sherbak //Wiadomości Lekarskie 2020, VOLUME LXXIII, nr 10– 2020 – P. 2255-2260.

O.P. Volosovets¹, T.O. Kryuchko2, V.L. Veselsky3, S.P. Kryvopustov1, T.M. Volosovets4, V.Y. Shatilo5, V.M. Dudnik6, CONGENITAL ANOMALIES IN CHILDREN OF UKRAINE: 25-YEAR MONITORING OF MORBIDITY AND PREVALENCE//Wiadomości Lekarskie 2020, VOLUME LXXIII, nr 10– 2020 – P. 2193-2197.

Kryuchko T.O. Regional features of the microflora of urine аnd comparative evaluation of antimicrobial therapy in children with cystitis / T.O. Kryuchko, V.P. Harshman, I.M Nesina, N.V. Kuzmenko, J.M. Oleksiienko // WiadomościLekarskie – Volume 70 (3pt 2). – 2017. – P. 566-570.

Kryuchko T.O. Diagnosticand peculi arities of monitoring for infants with disorders of the gastrointestinal tract / T.O. Kryuchko, I.M. Nesina, O.Y. Tkachenko // WiadomościLekarskie. – Tom LXX (Nr 1). – 2017. – P.275-281.

Kryuchko T.O. Prevalence of risk factors of allergic diseases among children aged 8-9 years in Poltava region (the results of the first stage of the research) / T. O. Kryuchko, I. A. Golovanova, O. Y. Tkachenko, M. O. Melnyk, K. V. Pocheniuk // WiadomosciLekarskie. – 2018. – Т. LXXI, nr 3 cz II.– С. 699–7044.

Kryuchko T.O. Peculiarities of Crohn’s disease in children the way from diagnosis verification to the development of complications (clinicalcase)/ T.O. Kryuchko, O.A. Poda, I.M Nesina, V.P. Harshman // WiadomościLekarskie ––TomLXXI–№ 3, cz 1. – 2018 – P. 599-602.

OlhaA. Poda. Modern approaches to treatment of Pseudomonas.aeruginosa ventilator-associated pneumonia (Literaturereview) / OlhaA. Poda, TetyanaO. Kryuchko, InnaN. Nesina, OlhaYa.Tkachenko, NataliiaV. Kuzmenko // WiadomościLekarskie. – 2019. –.TomLXXII (5). – P. 892-896.

Volosovets A.P. Changes in health status of child population of Ukraine After Chernobyl catastrophe / Volosovets A.P., Kryvopustov S.P ., Volosovets T.N ., Abaturov A. Ye ., Kryuchko T.A.//Wiadomości Lekarskie 2019, tom LXXII, nr 3– 2019 – P. 466-471.

Vasyl I. Popovycha An open-label, multicentre, randomized comparative study of efficacy, safety and tolerability of the 5 plant - extract BNO 1012 in the Delayed Antibiotic Prescription Method in children, aged 6 to 11 years with acute viral and post-viral rhinosinusitis /Vasyl I. Popovycha, Halyna V. Beketovab, Ivana V. Koshelc, Olha A. Tsodikovad, Tetiana A. Kriuchko, Aleksandr E. Abaturov, Liudmyla I. Vakulenko, Iurii V. Gavrylenko // American Journal of Otolaryngology Volume 41, Issue 5, September–October 2020, 102564.

O.P. Volosovets Morbidity and prevalence of the nervous system diseases in children of Ukraine: assessment of environmental impact and consequences of the Chernobyl accident /O.P. Volosovets, T.O. Kryuchko, S.P. Kryvopustov, М.О. Gonchar,A.O. Volosovets, R.A. Stetsyuk, I.O. Loginova, V.E. Khomenko, K.M. Shcherbynska, I.V. Verbytskyi //Світ Медицини та Біології – 2020 – №3(73) – С.32-37.

Волосовець О.П. Анемії у дітей України: 24-річний ретроспективний аналіз захворюваності і поширення /О.П.Волосовець, Т.О.Крючко, С.П.Кривопустов, І.Я.Губенко, О.Н.Лобода, М.Н.Кисельова, А.О.Волосовець, Г.А.Павлишин // Світ Медицини та Біології – 2021, №3(77). – С.43-48.

Волосовець О.П. Зміни захворюваності та поширеності розладів психіки та поведінки дітей, які проживають в зоні бойових дій на сході України / О. П. Волосовець, Т. О. Крючко, О. Є. Чернишова, А. О. Волосовець, Л. Є. Трачук, С. О. Гур'єв, М. С. Острополець, Н. В. Грищенко //Світ Медицини та Біології» №2(76), 2021 рік , 012-017 сторінки, код УДК 616.89- 053.2:314.4:159.922.2 DOI   10.26724/2079- 8334-2021-2-76-12-17

Kryuchko T.O.  Relationship between indices of cytokine status and pathomophological changes of the mucosa in children with chronic gastroduodenal pathology/ T.O. Kryuchko, I. M. Nesina, L. M. Bubyr, O. Ya. Tkachenko, O. A. Poda, N. V. Kuzmenko, L. Yu. Kryvoshapka // World of medicine and biology. 2021; 2(76):69-73.

Kryuchko ТО., Tkachenko OYa. An open-label study to evaluate the effects of Streptococcus salivarius K12 given as a powder formula to prevent respiratory infections in young children/ Nutrafoods (2021) 1:246-253 DOI 10.17470/NF-021-0032

Kryuchko ТО., Tkachenko OYa. Efficacy of administering Streptococcus salivarius K12 as a powder formula in preventing respiratory infections in infants/ Nutrafoods (2021) 2:254- 261 DOI 10.17470/NF- 021-0033.

  • Статті у фахових виданнях України

Крючко Т.О.. Клінічний досвід застосування Streptococcus salivarius K12 у профілактиці фаринготонзилітів та респіраторних /Т.О. Крючко, О.Я. Ткаченко // Здоровье ребёнка.– 2018 – Т13(№7) – С.629-634.

Частота виявлення алергічних реакцій на харчові продукти у дітей з атопічним дерматитом та патологією травного тракту Крючко Т.О., Бубир Л.М., Несіна І.М., Ткаченко О.Я. Zdorov’e rebenka. -Vol. 14, No 4, 2019. – С. 199 – 204.

Крючко Т.О., Пода О.А., Несіна І.М Підхід до профілактики й лікування неалкогольної жирової хвороби печінки в дітей з ожирінням із позиції сучасних міжнародних рекомендацій // Здоровье ребенка – 2019 – Т14(№2) – С.67- 75.

Kryuchko T.O. Modern approaches to antivirulent therapy of diseases associated with staphylococcus aureus /KryuchkoT.O.,TkachenkoO.Ya., KuzmenkoN.V., NesinaI.N., TanianskaS.M., KolenkoI.A., MelnykM.O. // Проблеми екології та медицини. – 2019. – Т.23, № 3-4. – С. 26-31.

Модуляція активності β-дефензинового захисту в дітей / Абатуров О.Є.(1), Крючко Т.О.(2), Кривуша О.Л.(1), Ткаченко О.Я.(2), Бабич В.Л.(1), Мякота К.В. // Здоровье ребенка Том 15, №7, 2020 – С. 504-509.

Сучасний стан проблеми діагностики та лікування алергічного риніту в педіатричній практиці /Крючко Т.О., Ткаченко О.Я., Щербак В.В. , Коленко І.О.// Здоров’я дитини. вип. 16, № 5 вересня 2021– с. 375-383.  DOI: 10.22141/2224-0551.16.5.2021.239718

Endoscopic and morphological characteristics of the upper gastrointestinal tract in children with food hypersensitivity/L. M. Bubyr T. O. Kryuchko,І.М. Nesina //Здоровье ребенка. — 2021. – Т.16. № 2. – С.56–62. doi: https://doi.org/10.22141/2224-0551.16.2.2021.229879.

Крючко Т.О. Кушнерева Т.В., Харшман В.П. Методологія стимуляційного навчання // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання контролю якості освіти у вищих начальних закладах»  – Полтава – 22 березня 2018 р. – с. 136-137.

Крючко Т.О. Кушнерева Т.В., Харшман В.П. Організація самостійної роботи студента медика. // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасної вищої медичної освіти в Україні» – Полтава – 28 листопада – 2018 р. - с. 234.

Т.О. Крючко Самоосвіта викладача вищого медичного навчального закладу на сучасному етапі /Т.О. Крючко, Т.В. Кушнерева, О.А. Пода, І.О. Коленко, М.О. Мельник.Збірник матеріалів конференції - V Міжнародної науково-практичної конференції «актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи», 19-20 листопада, 2020 р., м.Полтава

Крючко Т.О., Кушнерева Т.В., Коленко І.О, Пода О.А. Методична діяльність і методична робота викладача в умовах сучасної медичної освіти. Сучасна медична освіта: методологія, теорія, практика: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Полтава. 19 березня 2020. С. 116-118.

Крючко Т.О., Кушнерева Т.В., Коленко І.О., Пода О.А., Щербак В.В. Формування емоційного самовигорання викладача закладу вищої медичної освіти й концепція його подолання: Матеріали навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Реалії, проблеми та перспективи вищої медичної освіти». 2021р., Полтава. С. 140-141.

Kryuchko T, Bubyr L, Nesina I, Tkachenko O, Poda O. Assessment of cytokine status in children with food allergies: Arch Dis Child. 2021 Oct;106(2):71. DOI: 10.1136/archdischild- 2021-europaediatrics.167

Несіна І.М., Крючко Т.О. Стаття Клінічний випадок маніфестації фульмінантного гепатиту у дитини з гепатолентикулярною дегенерацією/ І.М. Несіна, Т.О. Крючко, О.А. Пода, Л.А. Коваленко, М.О. Павленко// Здоровье ребенка - 2021. Том 16, №8. С. 113-121

  • Підручники, посібники

Рediatrics. Editedby T.O. Kryuchko, O.Y. Abaturov. Textbook. [Kryuchko T.O, Аbaturov O.Y., Kushnereva T.V., Ostapenko V.P.]. – Kyiv: AUS MedicinePublishing, 2016. - 208p.+ 2p. ofcolorinsert.

Педіатрія. Національний підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів МОЗ України [Крючко Т.О., Абатуров О.Е., Кушнерева Т.В., Несіна І.М.]. — третє видання, перероблене та доповнене — К.: «Медицина», 2020. – 236 с.

Монографія «Альтенативні підходи до етіологічної терапії бактеріальних респіраторних інфекцій»/ Крючко Т.О., Абатуров А.Е. -Дніпро: ЛІРА, 2020. – 196 с.

Етіологічна терапія бактеріальних пневмоній. Навчально-методичний посібник. / Абатуров О.Є. Крючко Т.О. – Дніпро, 2020. – 116с.

Сучасні підходи до вакцинопрофілактика інфекційних захворювань дітей та дорослих. Навчальний посібник для студентів 4, 6 курсів медичних факультетів, а також лікарів-інтернів, педіатрів, сімейних лікарів./- Крючко Т.О., Дубинська Г.М., Коваль Т.І., Ткаченко О.Я -Львів: Магнолія 2006», 2020.-108 с.

Лікування та профілактика COVID-19. Охорона психічного здоров׳я в умовах пандемії. Навчальний посібник. /О.Є.Абатуров, С.О.Крамарьов,Л.М.Юрєва, Т.О.Крючко та ін. (всього 14 авторів).- Львів: Марченко, 2020.-252 с.

Педіатрія. Національний підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів МОЗ України [Крючко Т.О., Абатуров О.Е., Кушнерева Т.В., Несіна І.М.]. — К. : ВСВ«Медицина», 2021. – 224 с. +2 кольр.вкл.

Ожиріння та розлади харчової поведінки:діагностика, профілактика і терапія. Навчально-методичний посібник. /О.Є. Абатуров, Л.М.Юр’єва,  В.І.Величко, Т.О.Крючко  та ін.: за ред.. О.Є Абатурова і Л.М.Юр’євої. – Львів: Марченко Т.В., 2021.-268 с.

Practical skills in pediatrics: common pediatric emergencies: e-handbook for the 6th year students of higher medical education institutions. T.O. Kryuchko, T.V. Kushnereva, O.Y. Tkachenko, O.A. Poda, M.O. Melnyk. –Poltava, 2021.

Інфекційні хвороби у дітей Підручник [Чернишова Л.І., Бондаренко А.В. та ін. ].. — 3-є вид., перероблене та доповнене.-К. : ВСВ «Медицина», 2021. — 1072 с. + 6 с. кольор. вкл.

Гіперальдостеронізм у дітей. Навчально-методичний посібник. /О.Є.Абатуров, Т.О. Крючко, А.О. Нікуліна, В.Л. Бабич // за ред.. О.Є.Абатурова. – Львів. – Видавництво «Магнолія 2006». – 2022.- 120 с.

Фізикальні та інструментальні методи дослідження в дитячій кардіології. навчально-методичний посібник. / Т.О. Крючко, С.М. Танянська, І.О.Коленко, Н.В. Кузьменко, Т.О. Педченко // за ред. Крючко Т.О., Танянської С.М.. – Львів. – Видавництво «Магнолія 2006». – 2022. – 156 с.