Академічна доброчесність

 

Склад групи сприяння

Керівник:

Бородай Ірина Іванівна – кандидат технічних наук, заступник директора інституту в складі закладу вищої освіти адміністрації навчально-наукового медичного інституту

 

Члени групи:

 

Шуть Світлана Володимирівна – кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти кафедри пропедевтики внутрішньої медицини

 

Біланова Лариса Павлівна – заступник директора фахового медико–фармацевтичного коледжу

 

Петришин Олександр Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного виховання та  здоров’я, фізичної терапії, ерготерапії з  спортивною медициною та  фізичною реабілітацією

 

Власенко Наталія Олександрівна – кандидат фармацевтичних наук, викладач закладу вищої освіти кафедри фармакології, клінічної фармакології та фармації

 

Пискун Катерина - здобувач освіти зі спеціальності 223 Медсестринство ОПП Парамедик

 

Левченко Богдана – здобувачка освіти зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація ОПП Фармація Фахового медико-фармацевтичного коледжу ПДМУ