Підпорядковані підрозділи

Кафедра медицини катастроф та військової медицини

На кафедрі проводиться підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами (ОПП): «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія», «Громадське здоров’я», «Парамедик», «Сестринська справа»,«Фармація&r...

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини

На кафедрі відбувається перше знайомство студента із своєю майбутньою професією не у теоретичному аспекті, не на тваринах або трупах, а біля ліжка хворого. Це знайомство може бути доленосним, вирішивши професійну спрямованість майбутнього фахівця. Пропедевтика (від грец. propaideuo – попередньо навчаю) – підготовчий, вступний курс до...

Кафедра фармакології, клінічної фармакології та фармації

Місія кафедри: бачить своє призначення у підготовці висококваліфікованих фахівців, що мають лідерські та високі моральні якості, є конкурентоздатні на ринку праці в Україні та за кордоном і ефективно комунікують у професійному та суспільному середовищі. Акцент робиться на формуванні та розвитку професійних компетентностей стосовно глибоких теоре...

Кафедра фізичної та реабілітаційної медицини

На кафедрі реалізуються освітньо-професійні програми «Медицина», «Стоматологія», «Педіатрія», «Фізична терапія, ерготерапія», «Сестринська справа», «Парамедик», «Громадське здоров'я», «Стоматологія ортопедична», «Ф...

Кафедра хімії

Місією кафедри хімії є проведення на високому рівні освітньої діяльності для здобувачів вищої освіти, формування у майбутніх фахівців знань, умінь і компетенцій спрямованих на засвоєння дисциплін медико-біологічного (біохімія, фізіологія, біоорганічна хімія, фармакологія, медична та біологічна фізика) та клінічного (патологічна фізіологія, кліні...

Фаховий медико – фармацевтичний коледж Полтавського державного медичного університету.

Фаховий медико-фармацевтичний коледж ПДМУ – це заклад освіти, який готує конкурентноспроможних фахівців, що професійно компетентні, легко адаптуються в новому колективі, орієнтуються в різних напрямах роботи медичного та фармацевтичного працівника, відкриті до сприйняття нових ідей та технологій.