Абітурієнтам факультету

36024 Україна, Полтава, вул. Шевченка, 23. Телефон (0532) 52-25-66, Факс (0532) 60-84-81, E-mail: international@pdmu.edu.ua 

Підготовка іноземних громадян здійснюється за наступними освітньо-професійними програмами:

Освітній ступінь "Магістр":

 • 221 Стоматологія (термін навчання 5 років)
 • 222 Медицина (термін навчання 6 років)

Освітній ступінь "Бакалавр":

 • 223 Сестринська справа (термін навчання 4 роки)

   

Правила прийому

Правила прийому розроблені приймальною комісією Полтавського державного медичного університету відповідно до Положення про прийом іноземних громадян та осіб без громадянства на навчання до ПДМУ, затвердженим Вченою радою ПДМУ 29 грудня 2021 року.

Провадження освітньої діяльності у Полтавському державному медичному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти та фахової передвищої освіти.

Полтавський державний медичний університет в межах ліцензованого обсягу оголошує  прийом  на  підготовку  фахівців  з  вищою  освітою  за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем  магістр  на  денну форму  навчання  галузі  знань "22 Охорона  здоров’я"  за  акредитованими  спеціальностями "221 Стоматологія"  та  "222 Медицина". Також,  відповідно до ліцензії  в межах ліцензованого обсягу, оголошено прийом на підготовку фахівців  за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр  на  денну  форму  навчання  галузі  знань "22  Охорона здоров’я"  за  акредитованою  спеціальністю "223 Медсестринство".

Підготовка іноземців і осіб без громадянства здійснюється згідно з Законом України "Про правий статус іноземців" № 938-VIII від 26.01.2016, ВВР, 2016, постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні" і від 05.08.98 № 1238 "Про затвердження Положення про прийом іноземців і осіб без громадянства на навчання у вищі навчальні заклади". Іноземні громадяни зараховуються в університет за результатами співбесіди з української та англійської мови (науковий стиль мовлення) та біології.

Пререлік документів для набору на навчання іноземців та осіб без громадянства

Для вступу до навчального закладу іноземець особисто подає до приймальної комісії заяву у паперовій формі.

До заяви іноземець додає:

 1. Документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 2. Додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності).
 3. Академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка).
 4. Оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти.
 5. Копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства.
 6. Поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
 7. 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм.
 8. Копію посвідчення закордонного українця.
 9. Дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою додатково подаються при вступі до аспірантури.

Терміни подачі документів.

 • двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (до 01 листопада і до 01 березня відповідно): для здобуття ступенів бакалавра, магістра;
 • упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі, в клінічній ординатурі, лікарській резидентурі, за програмами підготовчого факультету (відділення) та за програмами академічної мобільності.