Міжнародний факультет

36024 Україна, Полтава, вул. Шевченка, 23. Телефон (0532) 52-25-66, Факс (0532) 60-84-81, E-mail: international@pdmu.edu.uaПідготовка фахівців для зарубіжних країн увійшла до числа найважливіших пріоритетів державної політики багатьох країн світу, в тому числі України, яка передає свої культурні та національні цінності через експорт освітніх послуг.

Серед вишів нашої держави в цьому контексті активно діє Полтавський державний медичний університет, який за часи існування міжнародного факультету набув позитивного досвіду щодо інтернаціоналізації вищої медичної освіти, зокрема в організації цілісного процесу підготовки сучасних фахівців у галузі медицини для іноземних країн.

З 2002 р. в університеті працює Рада факультету та циклова методична комісія з підготовки іноземних громадян. Її основними функціями є розробка методичних основ навчання іноземців і контроль його якості безпосередньо на кафедрах. З 2004 р. за спеціальностями «Стоматологія» та «Медицина» проводиться підготовка студентів англійською мовою.

Адміністрація університету здійснює підбір найбільш досвідчених викладачів з числа професорсько-викладацького складу, які використовуючи матеріально-технічну базу та застосовуючи інноваційні технології навчання надають якісну освіту іноземним громадянам.

Основним напрямком роботи факультету є підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних на світовому ринку надання медичних послуг спеціалістів, які відмінно знають свою справу, мають високу фундаментальну та професійну підготовку, орієнтованих на досягнення високих кінцевих результатів охорони здоров’я населення своїх країн, вихованих у дусі кращих досягнень і надбань світової науки та культури.

Керівництвом деканату міжнародного факультету та кураторами академічних груп згідно затвердженого плану проводяться заходи, спрямовані на дотримання іноземцями моральних норм поведінки в новому для них соціокультурному просторі, виховання дружніх стосунків представників різних етнічних груп та пропагування здорового способу життя.

Іноземці активно залучаються до участі в художній самодіяльності, спортивному житті та науковій роботі університету.

Неодноразово здобувачі міжнародного факультету займали призові місця у студентських наукових конференціях.