Спеціалізована вчена рада ДФ 44.601.006Спеціалізована вчена рада ДФ 44.601.006 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ярова Юрія Юрійовича на здобуття наукового ступеню доктора філософії в галузі знань 22 – Охорона здоров’я за спеціальністю 221 – Стоматологія.

Категорія
Дисертації на здобуття ступеня доктора філософії