Зелінка-Хобзей Марта МиколаївнаСпеціалізована вчена рада  створена згідно з наказом ректора Полтавського державного медичного університету №246 від 05.09.2022 на підставі рішення Вченої ради Полтавського державного медичного університету від 31 серпня 2022 року, протокол №1  з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації асистента кафедри акушерства та гінекології №1 Зелінки-Хобзей Марти Миколаївни на тему «Роль ендотеліальної дисфункції у патогенезі пізніх гестозів у вагітних з ожирінням» на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

  1. Голова ради  – доктор медичних наук, професор Громова Антоніна Макарівна, завідувач кафедри акушерства та гінекології №1 Полтавського державного медичного університету МОЗ України.
  2. Рецензент – доктор медичних наук, професор Ліхачов Володимир Костянтинович, завідувач кафедри акушерства та гінекології №2 Полтавського державного медичного університету МОЗ України;
  3. Рецензент – кандидат  медичних наук, доцент Тарановська Олена Олексіївна, доцент закладу вищої освіти кафедри акушерства та гінекології №2 Полтавського державного медичного університету МОЗ України.
  4. Опонент – доктор медичних наук, професор Романенко Тамара Григорівна, професор кафедри акушерства та гінекології №1 Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика МОЗ України;
  5. Опонент – доктор медичних наук, професор Лахно Ігор Вікторович,  завiдувач кафедри перинатологiї, акушерства та гiнекологii Харкiвської медичної академiї пiслядипломної освiти МОЗ України

Науковий керівник -  доктор медичних наук, професор, д.мед.н., професор, завідувач  кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Полтавського державного медичного університету МОЗ України Тарасенко Костянтин Володимирович.

Захист відбудеться 01 листопада  2022 року об 11 годині, за адресою: 36000, м.Полтава,  вулиця Шевченка, 23, морфологічний корпус Полтавського державного медичного університету, зал засідань (овальний зал)

Ідентифікатор конференції: 896 0630 4831 Код доступу: 7HY099

Категорія
Дисертації на здобуття ступеня доктора філософії