Таран Олена ВасилівнаСпеціалізована вчена рада  створена згідно з наказом ректора Полтавського державного медичного університету №150 від 20.04.2023 на підставі рішення Вченої ради Полтавського державного медичного університету від 19 квітня 2023 року, протокол №7    з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації аспіранта очної (вечірньої) форми навчання кафедри патофізіології Таран Олени Василівни на тему «Роль редоксчутливих транскрипційних чинників у патогенезі хірургічної травми за умов ліпополісахарид-індукованої системної запальної відповіді» на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

  1. Голова ради  – доктор медичних наук, професор Шепітько Володимир Іванович, завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології Полтавського державного медичного університету МОЗ України.
  2. Рецензент – доктор медичних наук, професор Непорада Каріне Степанівна, завідувачка кафедри біологічної та біоорганічної хімії ПДМУ  Полтавського державного медичного університету МОЗ України.
  3. Рецензент –– кандидат медичних наук, доцент Микитенко Андрій Олегович, доцент   кафедри біологічної та біоорганічної хімії Полтавського державного медичного університету МОЗ України.
  4. Опонент – доктор медичних наук, професор  Марущак Марія Іванівна,  завідувач кафедри функціональної та лабораторної діагностики Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України
  5. Опонент – доктор медичних наук, професор Клименко Микола Олексійович, проректор з науково-педагогічної роботи та питань розвитку, професор кафедри медичної біології та фізики, мікробіології, гістології, фізіології та патофізіології Чорноморського національного університету імені Петра Могили МОН України

Науковий керівник -  к.мед.н., доцент, доцент закладу вищої освіти  кафедри патофізіології Полтавського державного медичного університету МОЗ України  Соловйова Наталія Веніамінівна

Захист відбудеться 14 червня  2023 року о 10-00годині, за адресою: 36000, м.Полтава,  вулиця Шевченка, 23, морфологічний корпус Полтавського державного медичного університету, зал засідань (овальний зал)

Ідентифікатор конференції: 837 3668 8131 Код доступу: TSUfk0

Категорія
Дисертації на здобуття ступеня доктора філософії