Кононов Богдан СергійовичСпеціалізована вчена рада  створена згідно з наказом ректора Полтавського державного медичного університету №149 від 20.04.2023 на підставі рішення Вченої ради Полтавського державного медичного університету від 19 квітня 2023 року, протокол №7  з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації  викладача закладу вищої освіти кафедри анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією Полтавського державного медичного університету на тему «Ремоделювання структурних компонентів мозочка щурів за умов дії комплексу хімічних речовин (анатомо-експериментальне дослідження)»  на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

  1. Голова ради  – доктор медичних наук, професор Шепітько Володимир Іванович, завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології Полтавського державного медичного університету МОЗ України.
  2. Рецензент – доктор медичних наук, професор Старченко Іван Іванович, завідувач кафедри патологічної анатомії та судової медицини Полтавського державного медичного університету МОЗ України.
  3. Опонент –– доктор медичних наук, професор Степаненко Олександр Юрійович, завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології Харківського національного медичного університету МОЗ України;
  4. Опонент – доктор біологічних наук, професор  Небесна Зоя Михайлівна,  завідувач кафедри гістології та ембріології Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського МОЗ України;
  5. Опонент – доктор медичних наук, професор Яременко Лілія Михайлівна, професор кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця МОЗ України.

Науковий керівник -  доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією Полтавського державного медичного університету МОЗ України  Білаш Сергій Михайлович.

 Захист відбудеться 23 червня  2023 року о 10-00 годині, за адресою: 36000, м.Полтава,  вулиця Шевченка, 23, морфологічний корпус Полтавського державного медичного університету, зал засідань (овальний зал)

 Ідентифікатор конференції: 861 2246 7590 Код доступу: T18tRF

Категорія
Дисертації на здобуття ступеня доктора філософії