Климчук Юлія ЮріївнаСпеціалізована вчена рада  створена згідно з наказом ректора Полтавського державного медичного університету №148 від 20.04.2023 на підставі рішення Вченої ради Полтавського державного медичного університету від 19 квітня 2023 року, протокол №7  з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації лікаря-неонатолога Комунального підприємства «Полтавська обласна клінічна лікарня ім.М.В.Скліфосовського Полтавської обласної ради» Климчук Юлії Юріївни на тему «Особливості кардіо-метаболічної адаптації передчасно народжених дітей, які народилися від матерів з метаболічним синдромом» на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

  1. Голова ради  – доктор медичних наук, професор Тарасенко Костянтин Володимирович,  завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії  Полтавського державного медичного університету МОЗ України.
  2. Рецензент – доктор медичних наук, професор Крючко Тетяна Олександрівна, завідувач кафедри педіатрії №2 Полтавського державного медичного університету МОЗ України.
  3. Рецензент – кандидат медичних наук, доцент Козакевич Вероніка Клавдіївна,  доцент закладу вищої освіти кафедри педіатрії №1 з неонатологією  Полтавського державного медичного університету МОЗ України.
  4. Опонент – доктор медичних наук, професор Павлишин Галина Андріївна, завідувач кафедри педіатрії №2 Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського МОЗ України;
  5. Опонент – доктор медичних наук, професор Воробйова Ольга Володимирівна, провідний науковий співробітник державної установи «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М.Лук’янової  Національної академії медичних наук України»

Науковий керівник -  д.мед.н., професор,  професор закладу вищої освіти кафедри  педіатрії №1 із неонатологією Полтавського державного медичного університету МОЗ України  Похилько Валерій Іванович

Захист відбудеться 08 червня  2023 року о 1000 годині, за адресою: 36000, м.Полтава,  вулиця Шевченка, 23, морфологічний корпус Полтавського державного медичного університету, зал засідань (овальний зал)

Ідентифікатор конференції: 832 8712 4180 Код доступу: CpAV24

Категорія
Дисертації на здобуття ступеня доктора філософії