Дисертації, що подаються до захисту - Спеціалізована вчена рада Д.44.601.02