Напрямок діяльності відділу ТЗН ПДМУ

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23, e-mail: tzn@umsa.edu.uaОсновним напрямком діяльності відділу ТЗН є  комп'ютеризація й застосування сучасних засобів мультимедійної та телевідеотехніки для більш ефективного використання технічних засобів у навчальному процесі.

Відповідно до головних завдань відділ ТЗН здійснює:

 • розробку плану удосконалення навчального процесу з використанням ТЗН;
 • аналіз спільно з професорсько-викладацьким складом кафедри ефективності застосування ТЗН в навчальному процесі і розробку рекомендацій по усуненню недоліків; 
 • організацію технічного обслуговування засобів і апаратури ТЗН;
 • збір, узагальнення і систематизацію заявок кафедр на обслуговування під час навчального процесу і складання на цій основі графіка забезпечення навчальних занять з використанням ТЗН;
 • консультативну роботу по антивірусній профілактиці та ліквідуванню наслідків роботи вірусів, по встановленню програмного забезпечення, роботі в локальній мережі та мережі Інтернет, по користуванню електронною поштою та ін.;
 • контроль за технічним станом обладнання комп'ютерного класу і вживання заходів по своєчасному технічному обслуговуванню;
 • внесення пропозицій з удосконалення і заміни існуючих комп'ютерів та придбання нової техніки;
 • створення мультимедійних презентацій;
 • проведення  консультацій в  професорсько-викладацьким складом з питань подачі інформації для телевідеообробки; 
 • монтаж, перезапис  матеріалу; 
 • проведення фото і відеозйомок; 
 • проведення консультацій з питань технічного обслуговування (експлуатації) ТЗН;
 • підготовку апаратури і обладнання на робочому місці (зал, аудиторія).
 • технічне забезпечення занять з застосуванням мультимедійної, телевізійної техніки, проекційного обладнання в лекційних аудиторіях.
 • забезпечення технічними засобами науково-практичних заходів, що проводяться в академії (проведення конкурсів, конференцій, апробацій, захистів дисертацій та наукових робіт, засідань круглих столів, святкових заходів).
 • розробку  програмного забезпечення для базових комп'ютерних   класів   згідно   тематики,    передбаченої навчальним процесом 
 • супровід закупленого академією програмного забезпечення;
 • навчання співробітників кафедр роботі з програмами і комп'ютерами; 
 • проведення комп'ютерного набору та форматування матеріалів, необхідних для навчального та наукового процесу.

Для вирішення цих завдань відділ повністю укомплектований необхідною комп‘ютерною, знімальною та монтажною технікою.

Перспективним напрямками роботи відділу ТЗН є: 

 • обладнання  лекційних аудиторій сучасною апаратурою: системою аудіо- та відеоконференцій, інтерактивними дошками, стаціонарним мультимедійним обладнанням;  
 • створення навчальних і презентаційних відеофільмів;
 • розробка нового програмного забезпечення для роботи структурних підрозділів академії.