Історія відділу

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23 тел.:  0532 (602062), e-mail: kadry@pdmu.edu.uaОчолювали  відповідальну ділянку роботи щодо забезпечення кадрами начальники відділу кадрів: у харківський період – К.Г. Оліфійцева (1944 - 1957), М.П. Ядловська (1957-1967); у полтавський – Я.Т. Кибкало (1974-1976), І.П. Болюта (1976-1979, 1981-1984), В.А. Єнжаєв (1979-1981), В.С. Бойко (1984-1997), С.В.  Андрейченко (1997-2002), М.М. Корнієнко (2002-2004), С.О. Христус (2004-2007), С.В. Андрейченко (2007-2008), з 2008 р. по теперішній час – З.Г. Бойко.

Чимало зусиль щодо забезпечення університету кадрами потрібних професій і спеціальностей, участь у формуванні стабільного трудового колективу, формування кадрового резерву докладають співробітники відділу кадрів:

 • фахівець І категорії О.О. Норенко,
 • фахівець І категорії І.О. Морозова,
 • фахівець І категорії М.М. Ручій,
 • фахівець В.В. Грубич,
 • оператор ЕО та ОМ  І.О. Горковенко.

Формування належної структури науково-педагогічного колективу, збалансованої за всіма показниками, є об’єктом постійної уваги і контролю з боку ректора та керівництва університету.

Полтавський державний медичний університет має потужний та кваліфікований кадровий потенціал для забезпечення освітнього процесу на високому сучасному рівні згідно ліцензійних вимог та вимог сучасності.

У структурі університету функціонують:

 • стоматологічний факультет, медичні факультети №1 та №2, міжнародний факультет; навчально-науковий інститут післядипломної освіти, навчально-науковий медичний інститут, медико-фармацевтичний коледж;
 • 55 кафедр;
 • підготовче відділення (курси) для підготовки громадян України до вступу у заклади вищої освіти;
 • навчально-науковий центр з підготовки іноземних громадян; 
 • НДІ генетики та імунологічних основ розвитку патології та фармакогенетики.

Для підвищення рівня знань і поглибленої практичної підготовки в університеті створені діагностичні центри: навчально-науково-лікувальний «Стоматологічний центр», Навчально-консультативний діабетологічний центр, Навчально-практична лабораторія клінічної реабілітації, Навчально-практичний центр реабілітації онкологічних хворих, Навчально-практичний тренінговий центр сучасних технологій перинатальної медицини імені Н.М. Максимовича-Амбодика, Навчально-практичний центр загальної практики – сімейної медицини, Полтавський обласний антигіпертензивний центр, Полтавський обласний навчальний науково-практичний центр інтервенційної радіології, Навчально-діагностичний лікувальний пульмонологічний центр, Навчально-діагностичний та лікувальний центр для пацієнтів з хворобою Паркінсона та дегенеративними захворюваннями, Навчально-діагностичний та лікувальний центр для хворих на первинний головний біль, у яких працюють науково-педагогічні працівники, які мають сертифікати лікарів-спеціалістів відповідного фаху або відповідні лікарські кваліфікаційні категорії.

У травні 2020 року відкрито новий Симуляційний центр, обладнаний сучасними тренажерами для відпрацювання практичних навичок здобувачами, які навчаються за всіма рівнями вищої освіти; для проведення ОСКІ як складової Державної атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти; для відпрацювання практичних навичок здобувачами на післядипломному етапі навчання.

Станом на 01.07.2023 р. в університеті працює 637 науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які забезпечують освітній процес:

 • 90 докторів наук (14,1%);
 • 409 кандидатів наук (64,2%);
 • 138 без наукового ступеня (21,7%).

За вченими званнями:

 •  77 (12,1%) осіб мають вчене звання професора;
 • 269 (42,2%) осіб – вчене звання доцента.

Віковий склад науково-педагогічних кадрів:

 • до 40 років – 157 (26,4%);
 • 41-50 років – 184 (31%);
 • 51-60 років – 154 (26%);
 • 61-65 років – 38 (6,4%);
 • понад 65 років – 61 (10,2%).

Адміністративно-управлінський апарат та обслуговуючий персонал становить 433 особи, навчально-допоміжний – 272 особи. Кількісний склад працівників університету повністю відповідає штатному розкладу, затвердженому МОЗ України.

В університеті працюють:

 • 7 Заслужених діячів науки і техніки України;
 • 23 академіки;
 • 1 член-кореспондент;
 • 12 Заслужених лікарів України;
 • 1 Заслужений раціоналізатор України;
 • 2 Заслужених працівника охорони здоровʼя України;
 • 7 Лауреатів державних премій України. 

Адміністрація університету здійснює відповідні заходи щодо удосконалення управління університетом, підбору та підготовки кадрів для викладацької роботи. Формування кадрового складу університету здійснюється у відповідності до Закону України «Про вищу освіту» шляхом конкурсного відбору. З обраними за конкурсом науково-педагогічними працівниками уклодено контракти. З викладачами пенсійного віку, які мають високий рейтинг із кваліфікації і якісно виконують службові обов’язки за посадою, також укладено контракти.