Колектив профкому

36011, м. Полтава, вул. Шевченка, 23. e-mail: profkom.pdmu@ukr.netБорисова Зінаїда Олексіївна
Борисова Зінаїда Олексіївна

Голова профспілкового комітету Полтавського державного медичного університету, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом за хворими, загальної практики (сімейної медицини)

Заступники голови профкому:

 1. Беляєв С.А. – старший  лаборант  кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією;
 2. Дубровіна О.В. – доцент кафедри пропедевтики хірургічної стоматології.

Секретар профкому:

Прилуцька Н.І. – головний  бібліотекар.

Список членів профспілкового комітету «ПДМУ»

 1. Борисова З.О – доцент  кафедри  пропедевтики  внутрішньої  медицини  з доглядом за хворими, загальної практики (сімейної медицини), голова профкому;
 2. Беляєв С.А. – старший лаборант кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією, заступник голови профкому;
 3. Дубровіна О.В. –  доцент кафедри пропедевтики хірургічної стоматології заступник голови профкому;
 4. Прилуцька Н.І. –  секретар профкому, головний бібліотекар;
 5. Кузь Г.М. – доцент, завідувач кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією, профгрупорг стоматологічного факультету;
 6. Полянська В.П. –  доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології, профгрупорг медичного факультету;
 7. Піскун.О.О. – комендант  адміністративного корпусу, профгрупорг АГЧ;
 8. Козак В.М. –  завідувач здоровпунктом;
 9. Трибрат  Т.А. – доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом за хворими, загальної практики (сімейної медицини);
 10. Сидоренко А.Г.  викладач кафедри експериментальної та клінічної фармакології з клінічною імунологією та алергологією;
 11. Сидоренко Л.В. –  начальник відділу культурно-освітньої діяльності;
 12. Ємець А.В. – доцент кафедри фізичного виховання та здоров’я, фізичної терапії, ерготерапії з спортивною медициною та фізичної реабілітації;
 13. Потяженко М.М. – професор, завідувач кафедри внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів;
 14. Хавалкіна Л.М. – асистент кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів;
 15. Мосягін В.П. –  начальник  спортивного комплексу.

Склад комісій первинної профспілкової організації ПДМУ на 2020-2024 рр.

1.Комісія з організаційних питань:

 • Прилуцька Н.І. – головний бібліотекар, голова комісії;
 • Потяженко М.М. – зав кафедри внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів;
 • Кузь Г.М. – завідувач кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією, профгрупорг стоматологічного факультету;
 • Полянська В.П. – доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології, профгрупорг медичного факультету;
 • Піскун О.О. – комендант  адміністративного корпусу, профгрупорг АГЧ.

2.Комісія з питань медичного обслуговування та громадського харчування:

1. Козак В.М. – завідувач здоровпунктом, голова комісії;

2. Трибрат Т.А. – доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом за хворими, загальної практики (сімейної медицини).

3. Комісія з житлово-побутових  питань:

 • Піскун О.О. – комендант адміністративного корпусу, голова комісії;
 • Сидоренко А.Г. викладач кафедри експериментальної та клінічної фармакології з клінічною імунологією  та алергологією.

4. Комісія з питань культурно-масової, спортивної роботи, оздоровлення:

 • Сидоренко Л.В. – начальник відділу культурно-освітньої діяльності, голова комісії;
 • Ємець А.В. – доцент кафедри фізичного виховання та здоров’я, фізичної терапії, ерготерапії з спортивною медициною та фізичної реабілітації;
 • Мосягін В.П. – начальник  спортивного комплексу.

5.Комісія з питань роботи з молоддю:

 • Драбовський В.С. –  асистент кафедри хірургії №3, голова комісії;
 • Дубровіна О.В. –  доцент кафедри пропедевтики хірургічної стоматології;
 • Люблінська І.О. –  викладач кафедри мікробіології, вірусології та імунології;
 • Золотарьова Є. В. –  прес-центр;
 • Варданян А.О. –   викладач кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією;
 • Лузановський Д.О. –  керівник духового оркестру;
 • Бутиріна І.Д. –  секретар комісії.

6.Комісія з охорони праці,  соціальних питань,  робота з ветеранами:

 • Лебедєв В.А. –  голова Ради ветеранів, голова комісії;
 • Мосягін В.П. –  начальник  спортивного комплексу;
 • Антоненко О.І. – начальник відділу охорони праці.

7.Комісія з рівності прав жінок і чоловіків. Жіноча рада:

 • Боровик О.Б. –  директор бібліотеки, голова комісії;
 • Хавалкіна Л.М. –  асистент кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів.

8.Обрядова комісія:

 • Мосягін В.П. –  начальник  спортивного комплексу, голова комісії;
 • Лебедєв В.А. –  голова Ради ветеранів;
 • Беляєв С.А. – старший лаборант кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією.
 • Кузь Г.М. – доцент, завідувач кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією;
 • Піскун О.О. – комендант  адміністративного корпусу;
 • Сидоренко А.Г. – викладач кафедри експериментальної та клінічної фармакології з клінічною імунологією та алергологією;
 • Козак В.М. – завідувач здоров пунктом;
 • Сидоренко Л.В. – начальник відділу культурно-освітньої діяльності;
 • Боровик О.Б. –  директор бібліотеки;
 • Сорока В.І. – водій АГЧ;
 • Коваль П.О. – заступник ректора з АГР;
 • Омельченко О.С. –  доцент кафедри біологічної та біоорганічної хімії (заступник декана стоматологичного факультету);
 • Гринь В.Г. – доцент кафедри анатомії людини (заступник декана медичного факультету №1);
 • Біланова Л.П. – заступник директора навчально-наукового медичного інституту;
 • Андрущенко Г.Д. – фахівець відділу кадрів.

9.Комісія із загальнообов’язкового соціального  страхування:

 • Скрипник І.М. – професор, проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, голова комісії;
 • Борисова З.О. – доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини  з доглядом за хворими, загальної практики (сімейної медицини);
 • Борсук О.В. – юрисконсульт академії;
 • Оніпко Ю.М. – фахівець відділу кадрів;
 • Беляєв С.А. – старший лаборант кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією;
 • Потяженко М.М. – професор ,завідувач  кафедри внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів;
 • Кузь Г.М. – доцент, завідувач кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією;
 • Піскун О.О. – комендант  адміністративного корпуса;
 • Трибрат Т.А. – доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом за хворими, загальної практики (сімейної медицини);
 • Козак В.М. – завідувач здоровпунктом;
 • Івщенко І.С. – бухгалтер;
 • Сидоренко А.Г. – викладач кафедри експериментальної та клінічної фармакології з клінічною імунологією та алергологією;
 • Прилуцька Н.І. – головний бібліотекар, секретар комісії.

10.Комісія по трудовим спорам:

 • Катеренчук І.П. – професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 з професійними хворобами, голова комісії;
 • Скрипник І.М. – професор, проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти;
 • Ксьонз І.В.– професор, проректор з науково-педагогічної роботи та лікувальної роботи;
 • Баштан В.П. – професор, завідувач кафедри онкології та радіології з радіаційною медициною;
 • Старченко І.І. – професор, начальник відділу з науково-педагогічної роботи та організації навчально-наукового процесу;
 • Борисенко Н.М. – юрисконсульт академії;
 • Кулик Л.І. – заступник ректора з економіки та планування;
 • Борисова З.О. – доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини  з доглядом за хворими, загальної практики (сімейної медицини);
 • Бойко З.Г. – начальник відділу кадрів;
 • Антоненко О.І. – начальник відділу охорони праці;
 • Кузь Г.М. – доцент, завідувач кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією;
 • Полянська В.П. – доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології;
 • Піскун О.О. – комендант  адміністративного корпусу;
 • Ваценко А.В. – доцент кафедри медичної біології, секретар комісії.

11.Комісія для розробки, внесення змін  та доповнень до колективного договору між работодавцем та профспілковим комітетом:

 • Дворник В.М. . – професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи , голова комісії;
 • Кайдешев І.П. – професор, проректор з наукової роботи;
 • Скрипник І.М. – професор, проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти;
 • Похилько В.І. – професор, проректор з науково-педагогічної роботи та виховної роботи;
 • Борисова З.О. – доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини  з доглядом за хворими, загальної практики (сімейної медицини);
 • Пера В.П. – проректор з адміністративного управління;
 • Хілініч І.В. – головний бухгалтер;
 • Кулик Л.І. – заступник ректора з економіки та планування;
 • Коваль П.О. – заступник ректора з адміністративно-господарської  роботи;
 • Бойко З.Г. – начальник відділу кадрів;
 • Борсук О.В. – юрисконсульт університету;
 • Потяженко М.М. – професор, завідувач кафедри внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів;
 • Лещенко Т.О. – доцент, завідувач кафедри українознавства та гуманітарної підготовки;
 • Трибрат Т.А. – доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом за хворими, загальної практики (сімейної медицини);
 • Дубровіна О.В. – доцент кафедри пропедевтики хірургічної стоматології;
 • 16. Кузь Г.М. – доцент, завідувач кафедри ортопедичної стоматології з імплантологією;
 • Сидоренко А.Г. – викладач кафедри експериментальної та клінічної фармакології з клінічною імунологією та алергологією;
 • Прилуцька Н.І. – головний бібліотекар, секретар комісії.