ЗВО ПДМУ представляв рідну АЛЬМА МАТЕР на обласному семінарі-практикумі «Освітня експіріенс-платформа: наукові МАНдрівки»: репортаж з місця події

08 грудня 2023
321

7 грудня 2023 року у Полтавській обласній філармонії було велелюдно. У її холі розпочав роботу дослідницько-експериментальний майданчик «Інноваційні практики наукової освіти на теренах Полтавської області. Було чому із захватом подивуватись, зустрітися з колегами,які працюють сьогодні у багатьох потужних у науковому сенсі навчальних закладах Полтавщини, дізнатися про новації у їхній роботі, а ще, як кажуть, на інших подивитися та й себе показати! А демонструвати Полтавському державному медичному університету було що! За більш як уже столітню історію не одне ім`я відомих у царині медицини лікарів, науковців стало відомим далеко за межами України! Своїми випускниками по праву пишаються викладачі, адже ті гідно, окрім України, представляють свій університет ще у багатьох куточках світу. З експонатами, виготовленими за останніми досягненнями техніки для лікувальної справи, навчання студентів і розміщеними на стендах університетської виставки на майданчику, з цікавістю знайомилися сьогоднішні школярі, у майбутньому, можливо, потенційні студенти. Треба було бачити, з яким вони захватом намагалися спробувати і собі бодай якусь мить попрацювати на манекені так званого віртуального пацієнта! Тож вже добре ознайомлені з останніми досягненнями, представленими на майданчику, всі попрямували у глядацьку залу, у якій розпочав роботу сам семінар-практикум. Його учасників, керівників та представників обласних закладів вищої освіти, школярів-лауреатів престижних наукових премій зі сцени привітали очільники області та міста, побажавши плідної наукової роботи у майбутньому.

Родзинкою урочистого дійства стали презентації інноваційних практик закладами вищої освіти. Всі вони містили вичерпну інформацію про здобутки навчальних закладів і мали свою зацікавлену авдиторію. А для тих, хто стоїть перед вибором професії медика і тих, хто активно цікавиться розвитком вищої медичної освіти на теренах Полтавщини, її історією і іменами тих, хто присвятив вже своє життя медицині, справжнім одкровенням на високій емоційній ноті та яскравим профорієнтаційним свідченням затребуваності у суспільстві, людської шляхетності і взірця служіння обраній справі стала презентація Полтавського державного медичного університету його очільником, ректором, професором, заслуженим лікарем України, Лауреатом Державної премії України у галузі науки і техніки Вячеславом Жданом. З першими кадрами роботи лікарів, які упродовж його виступу яскраво ілюстрували на екрані напружену самовіддану працю медиків, зала вражено вдивлялась у кожний епізод. І ніби заново відкривала для себе таїни професії справжнього медика. «Медицина – це не просто професія, - говорив Вячеслав Ждан. – Це спосіб життя! І тільки той, хто мудро використовуватиме три головні постулати у своїй діяльності – час, слово і можливості, - досягне найвищого успіху. Полтавський державний медичний університет вчить цьому і має потужну наукову базу та висококваліфікований викладацький колектив, аби той, хто готовий присвятити все своє життя медицині, став справжнім лікарем!»

«Лікарі ви, мої лікарі!» - пливли у принишклій залі слова щемної пісні, присвяченої медикам, і думалось, що той, хто її слухає зараз, можливо, вже робить у душі свій рішучий крок до вибору майбутньої професії. А якщо так, то захід відбувся! А отже, досяг мети, яку ставили перед собою його організатори. Ті, заради кого він проводився, зроблять правильний вибір і не помиляться. А дорога у професію – у кожного, і, без сумніву своя. «У Полтавському державному медичному університеті ми на вас чекаємо!» - завершив презентацію ректор ЗВО ПДМУ, професор Вячеслав Ждан. Бурхливі оплески пролунали на ці слова у відповідь. Хай щастить майбутнім вступникам! До зустрічі в університетських авдиторіях!

https://youtube.com/shorts

Poltava State Medical University Presents Its Alma Mater at the Regional Seminar-Workshop "Educational Experience Platform: Scientific Expeditions": On-Site Report

On December 7, 2023, the Poltava Regional Philharmonic was bustling with activity. Its hall hosted the research-experimental platform "Innovative Practices of Scientific Education in the Poltava Region." It was a moment to marvel, meet colleagues working in various scientifically significant educational institutions in Poltava, learn about innovations in their work, and, as they say, showcase oneself. Poltava State Medical University had much to showcase! Over its century-long history, many renowned names in the field of medicine have become known far beyond Ukraine. The university's educators rightly take pride in their graduates, who represent the institution not only in Ukraine but also in various corners of the world.

Today's schoolchildren, potential future students, explored exhibits showcasing the latest advancements in medical technology and student training. They eagerly tried to experience working on a mannequin of a virtual patient. Having familiarized themselves with the latest achievements on the platform, everyone moved to the auditorium, where the seminar-workshop was about to begin. The participants, leaders, and representatives of regional higher education institutions, laureates of prestigious scientific awards, were greeted by the heads of the region and the city. They wished fruitful scientific work in the future.

A highlight of the event was the presentations of innovative practices by higher education institutions. Each presentation provided comprehensive information about the achievements of educational institutions and attracted an interested audience. For those deciding on a medical profession and those actively interested in the development of higher medical education in the Poltava region, its history, and the names of those who have dedicated their lives to medicine, the presentation of Poltava State Medical University by its Rector, Professor Viacheslav Zhdan, was a true revelation. With the first frames depicting the work of doctors vividly illustrating the strenuous and selfless work of medical professionals, the audience was captivated at every moment. It was like discovering the secrets of the true medical profession anew. "Medicine is not just a profession," said Viacheslav Zhdan. "It is a way of life! Only those who wisely use the three main postulates in their activities – time, words and opportunities – will achieve the highest success. Poltava State Medical University teaches this and has a powerful scientific base and a highly qualified academic staff so that those willing to dedicate their entire lives to medicine become true physicians!"

"O physicians, my physicians!" echoed the poignant words of a song dedicated to medical professionals, and it was thought that those listening now might already be taking a decisive step towards choosing their future profession. If so, then the event was a success! Therefore, those for whom it was held will make the right choice and not go wrong. The road to the profession is unique for each, undoubtedly. "At Poltava State Medical University, we await you!" concluded the presentation by the Rector of Poltava State Medical University, Professor Viacheslav Zhdan. Thunderous applause followed these words. Best of luck to future entrants! And welcome to the university classrooms!

https://youtube.com/shorts