Всеукраїнський тиждень з протидії булінгу: майбутні медики вивчають проблему

26 вересня 2023
136

З 27 вересня по 1 жовтня у нашій державі стартував Всеукраїнський тиждень з протидії булінгу.

У рамках Тижня на кафедрі дитячої терапевтичної стоматології вже проведено виховну бесіду зі здобувачами вищої освіти 2-ого курсу. Для кращого розуміння теми викладачем підготовлено мультимедійну презентацію з акцентом на ключові моменти теми.

До слова, булінг - це сучасна проблема, яка стосується не тільки студентів, а й науково-педагогічних працівників, тому всі учасники навчального процесу повинні керуватися Положенням про організацію освітнього процесу в Полтавському державному медичному університеті.

Адже булінг — це агресивна та вкрай неприємна поведінка однієї людини або ж групи людей по відношенню до іншої людини, що супроводжується постійним фізичним і психологічним тиском.

Булінг може проявлятись у вигляді психологічного тиску (образи, приниження, погрози, ігнорування тощо) та фізичних знущань (удари, поштовхи, принизливий фізичний контакт, побиття та інше). Нерідко фізичний і психологічний тиск об’єднуються.

Завдання викладача не допустити такої поведінки у групі своїх студентів, допомагати їм уладнати конфліктні ситуації та направити на комфортні для навчання стосунки.

All-Ukrainian Week Against Bullying: Future Medical Professionals Study the Issue

From September 27 to October 1, our country has launched the All-Ukrainian Week Against Bullying. As part of the Week, an educational discussion has already been held with the second-year higher education students at the Department of Pediatric Therapeutic Dentistry. To enhance understanding of the topic, the teacher prepared a multimedia presentation focusing on key aspects of the subject.

By the way, bullying is a modern problem that concerns not only students but also academic and teaching staff, so all participants in the educational process should be guided by the Regulations on the Organization of the Educational Process at Poltava State Medical University.

After all, bullying is aggressive and extremely unpleasant behavior of one person or a group of people towards another person, accompanied by constant physical and psychological pressure. Bullying can manifest as a psychological pressure (insults, humiliation, threats, ignoring, etc.) and physical harassment (hits, pushes, demeaning physical contact, beatings, etc.). Often, physical and psychological pressure are combined.

The teacher’s task is to prevent such behavior among their students, assist them in resolving conflict situations, and guide them towards comfortable learning relationships.