В Полтавському державному медичному університеті відбулася лекція «Методика та особливості спілкування з тяжкохворими в кардіології»

15 листопада 2023
301

В листопаді 2023 року, в 7-й авдиторії Полтавського державного медичного університету відбулася лекція «Методика та особливості спілкування з тяжкохворими в кардіології». Запрошеною спікеркою на лекції була Юлія Заяць – лікар-кардіолог палат інтенсивної терапії відділення інтервенційної кардіології з БРІТ та рентгено-хірургічним блоком КП «Полтавського обласного клінічного медичного кардіоваскулярного центру ПОР».

З вітальним словом, до присутніх, звернувся проректор закладу вищої освіти з науково-педагогічної та виховної роботи, професор Валерій Похилько, а також голова Первинної профспілкової організації студентів Полтавського державного медичного університету – Володимир Добровольський.

Зустріч проходила в форматі діалогу, що допомогло більш детально розібратися в питаннях, які були актуалізовані на лекції. Здобувачі вищої освіти дізналися про важливість вміння побудови комунікації з пацієнтами та на якій інформації акцентувати свою увагу під час спілкування з хворими.

Університетська спільнота Полтавського державного медичного університету вдячна лекторці за висвітлення важливої теми, а також здобувачам вищої освіти, які долучилися до лекції й отримали нову інформацію, яка допоможе їм у професійному зростанні!

Lecture on "Methods and Features of Communication with Seriously Ill Patients in Cardiology" at Poltava State Medical University

In November 2023, Poltava State Medical University, lecture hall No.7, hosted the lecture on "Methods and Features of Communication with Seriously Ill Patients in Cardiology". The invited speaker was Yuliia Zaiats, a cardiologist from the intensive care unit of the interventional cardiology department with a BRT and X-ray surgical block at ME “Poltava Regional Clinical Medical Cardiovascular Center PRC”.

The welcome speech was made by Valerii Pokhylko, Vice-Rector for Acadmic Affairs and Extracurricular Activity, and Volodymyr Dobrovolskyi, Head of the Student Primary Trade Union Organization at Poltava State Medical University.

The meeting took the form of a dialogue, allowing for a more detailed understanding of the issues raised during the lecture. Students learned about the importance of communication skills with patients and what information to focus on when communicating with them.

The university community of Poltava State Medical University is grateful to the lecturer for addressing this important topic. Students who participated in the lecture are appreciated for their contribution and for gaining new information that will assist them in their professional development!