V Полтавські перинатальні читання ім. Н.М. Максимовича-Амбодика: в ПДМУ розпочала роботу науково-практична конференція з міжнародною участю

17 листопада 2023
285

17 листопада, у Всесвітній день передчасно народжених дітей, у Полтавському державному медичному університеті розпочала роботу науково-практична конференція з міжнародною участю V Полтавські перинатальні читання ім. Н.М. Максимовича-Амбодика: «Новітні технології в перинатальній практиці, педіатричній службі, медичній освіті та виклики сьогодення».

Конференція проводиться за підтримки ректора Полтавського державного медичного університету, професора Вячеслава Ждана та адміністрації Університету,  Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної військової адміністрації, ЄАП,  Вільнюського університету, професійних Асоціацій акушерів-гінекологів та неонатологів України.

Полтавський обласний осередок акушерів-гінекологів складає 172 лікарі, а Асоціація неонатологів 80 лікарів. 

На V перинатальних читаннях цього року будуть представлені 52 доповіді на двох пленарних засіданнях. З них 2 лекції з актуальних проблем перинатології. На третьому пленарному засіданні буде проведено конкурс робіт 11-ти молодих науковців. У вигляді стендових доповідей представлено 15 робіт. На момент відкриття конференції зареєстровано 2000 учасників. У  роботі конференції візьмуть участь партнери з Великобританії, Литви, Німеччини, Молдови.

З вітальним словом до присутніх звернулися: ректор Полтавського державного медичного університету, професор Вячеслав Ждан, проректор з наукової роботи, професор Ігор Кайдашев, директор Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної військової адміністрації, доцент Віктор Лисак; почесний професор Полтавського державного медичного університету, директор Центру загальної педіатрії Клініки дитячих хвороб Інституту клінічної медицини Медичного факультету Вільнюського університету, Голова Литовсько-Української громадської ради реформ у медицині,  професор Арунас Валіуліс.

У перший день науково-практичної конференції, за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток охорони здоров’я, високий професіоналізм, відданість справі, активну громадську позицію нагородили грамотами лікарів-неонатологів міста Полтави.

Науково-практична конференція триватиме впродовж двох днів, 17-18 листопада.

V Maksymovych-Ambodyk Poltava Perinatal Readings: International Scientific and Practical Conference Commences at PSMU

On November 17, on World Prematurity Day, Poltava State Medical University (PSMU) initiated the proceedings of the international scientific and practical conference, V Maksymovych-Ambodyk Poltava Perinatal Readings “Modern Technologies in Perinatal Practice, Pediatric Service, Medical Education and Contemporary Challenges.”

The conference is organized under the auspice of Professor Viacheslav Zhdan, Rector of Poltava State Medical University, and the University administration, the Department of Health of Poltava Regional Military Administration, the EAAP, Vilnius University, as well as professional associations of obstetricians-gynecologists and neonatologists in Ukraine.

Poltava Regional Branch of Obstetricians-Gynecologists comprises 172 physicians, and the Association of Neonatologists includes 80 physicians. This year, V Perinatal Readings will feature 52 presentations across two plenary sessions, including 2 lectures on current issues in perinatology. The third plenary session will host a competition for the works of 11 young researchers. Fifteen works will be presented in the form of poster presentations. At the opening of the conference, 2000 participants were registered.

Partners from the United Kingdom, Lithuania, Germany and Moldova will participate in the conference. The welcome speech was made by Professor Viacheslav Zhdan,  Rector of Poltava State Medical University; Professor Igor Kaidashev, Vice-Rector for Research and Development; Associate Professor Viktor Lysak, Director of the Department of Health of the Poltava Regional Military Administration; Professor Arunas Valiulis, Honorary Professor of Poltava State Medical University, Director of the Center for General Pediatrics at the Children's Diseases Clinic of the Institute of Clinical Medicine at Vilnius University, Chairman of the Lithuanian-Ukrainian Public Council for Reforms in Medicine.

On the first day of the scientific and practical conference, neonatologists in Poltava were awarded certificates for their conscientious work, significant personal contribution to healthcare development, high professionalism, dedication to their work and active public position.

The scientific and practical conference will continue for two days, on November 17-18.