Україна відзначила День вишиванки / Ukraine celebrates the Vyshyvanka Day

17 травня 2024
159

Наш народ крізь віки проніс любов до вишиванки та зберіг особливі традиції її створення. Кожен регіон України може похвалитися своїми унікальними орнаментами. Вишиванка — це не лише особливий елемент святкового національного одягу, але й важлива частина культури українського народу.

Кафедра ортодонтії ПДМУ також відзначила цю дату та приєдналася до великої фотосесії всієї країни, присвяченої дню Вишиванки!

День вишиванки цьогоріч співпав з тижнем ортодонтичного здоров’я, присвяченого Всесвітньому дню ортодонтичного здоров’я. У зв’язку з цим Асоціація Ортодонтів  України провела Всеукраїнську акцію просвітницького характеру щодо важливості профілактики та лікування зубощелепних аномалій. У великих містах України були розміщені сітілайти з інформацією щодо Дня ортодонтичного здоров’я. За допомогою розміщеного кюар-коду всі бажаючі можуть потрапити на сайт АОУ, де розміщений фото та відео контент про важливість відвідування дитиною лікаря-ортодонта та взаємозв’язку ортодонтичного здоров’я із загально-соматичним станом організму людини. На сітілайті також є слова щирої вдячності ЗСУ за можливість забезпечувати ортодонтичне здоров’я нації силами фахівців АОУ.

Ukraine celebrates the Vyshyvanka Day

Throughout the centuries, our people have carried the love of vyshyvanka and preserved the special traditions of its creation. Each region of Ukraine boasts its own unique ornaments. Vyshyvanka is not only a special element of festive national clothing, but also an important part of the culture of the Ukrainian people.

The Department of Orthodontics of PSMU also celebrated this date and joined a large photo shoot of the whole country dedicated to Vyshyvanka Day!

This year's Vyshyvanka Day coincided with the week of orthodontic health dedicated to the World Day of Orthodontic Health. In this regard, the Association of Ukrainian Orthodontists held an all-Ukrainian educational campaign on the importance of prevention and treatment of dental anomalies. In major cities of Ukraine, citylights with information about the Day of Orthodontic Health were placed. With the help of the posted coupon code, everyone can get to the AUO website, which contains photo and video content about the importance of visiting an orthodontist for a child and the relationship between orthodontic health and the general somatic state of the human body. The citylight also contains words of sincere gratitude to the Armed Forces of Ukraine for the opportunity to ensure the orthodontic health of the nation by the specialists of the AUO.