У програмі "Віч-на віч" - знову про любов до професії і  життя / Once again about love for the profession and life in the program "Face to Face"

17 травня 2024
174
У програмі "Віч-на віч" - знову про любов до професії і  життя / Once again about love for the profession and life in the program "Face to Face"

В гостях у програми- не просто лікарка, не просто викладачка з безцінним досвідом роботи, лікування, життєвого світогляду і різнобічних інтересів та захоплень. Вона володіє ще й величезним генієм любові до життя! Та інакше і бути не може, адже професію обрала у свій час після закінчення ПМСІ (тепер ПДМУ) таку, яку продукують тільки діти! Бо ж скажіть, хто ще так вміє беззастережно любити життя, не замислюючись ні про які його складнощі та виклики, як вони?! Це буває тільки у дитинстві! І те добре відомо не на словах нашій гості.

Тетяна Олександрівна Крючко – лікарка-педіатр! Доктор медичних наук, професорка, завідувачка кафедри педіатрії № 2! Не пропустіть! Почуєте багато цікавого!

Once again about love for the profession and life in the program "Face to Face"

The guest of the program is not just a doctor, not just a teacher with invaluable experience in work, treatment, life outlook and diverse interests and hobbies. She also has a great genius for love of life! But it can't be otherwise, because she chose a profession after graduating from PMSI (now PSMU) that only children can produce! Because tell me, who else can love life unconditionally, without thinking about any of its difficulties and challenges, like they do? It happens only in childhood! And our guest knows this well, not just in words.

Tetiana Kriuchko is a pediatrician! Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Pediatrics 2! Don't miss it! You will hear a lot of interesting things!