У Полтаві відбувся благодійний простір «Подих свободи» / "Breath of Freedom" Charitable Space Took Place in Poltava

20 листопада 2023
407

19 листопада у приміщенні Центру культури та дозвілля Полтавської міської територіальної громади відбувся благодійний простір «Подих свободи».

21 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи, і саме до цієї значущої дати був присвячений благодійний захід.

Студенти Полтавського державного медичного університету, при підтримці адміністрації Університету на чолі з ректором ПДМУ, професором Вячеславом Жданом, разом із БФ «Тил Полтава», ГО «Університетська єдність», Департаментом культури, молоді та сім'ї Полтавської міської ради, Всеукраїнською ГО «Українська асоціація студентів», Обласним молодіжним центром Полтавської обласної ради й Центром культури та дозвілля Полтавської міської територіальної громади  створили спільний благодійний простір  «Подих свободи».

На захід завітали гості, серед яких: проректор закладу вищої освіти з науково-педагогічної та виховної роботи, професор Валерій Похилько, проректор закладу вищої освіти з навчальної роботи, професор Давид Аветіков, перший віцепрезидент Всеукраїнської громадської організації  «Українська асоціація студентів» Михайло Рак, виконуючий обов’язки керівника відокремленого підрозділу у Львівській області Всеукраїнської громадської організації  «Українська асоціація студентів» Іван Романишин, керівниця Благодійного фонду «Тил Полтава»  Марія Кириленко та Департамент культури, молоді та сім'ї Полтавської міської ради.

На початку концерту, присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять захисників та захисниць України, які поклали своє життя за свободу, незалежність та суверенітет нашої країни.  Саме завдяки героїчній боротьбі наших воїнів кожен охочий мав змогу долучитися до благодійного простору.

Під час вітального слова, проректор ЗВО з науково-педагогічної та виховної роботи, професор Валерій Похилько зазначив: «Попри складний час, українська нація продовжує співати й знати свою Батьківщину. Нас не подолати й в цьому наша сила».

Рушій змін, молодь Полтави з різних закладів освіти об’єдналися, щоб досягти спільної мети – зібрати кошти, які будуть спрямовані на розвідувальний дрон для загону спеціальної дії «Centuria» у складі 3-ої окремої штурмової бригади ЗСУ. На сцені учасники заходу показали наскільки непереможним та талановитим може бути український народ. Кожен представив власний номер, серед яких: виконання авторських пісень під акомпанемент рояля, гра на різних музичних інструментах, танці, декламування уривка з поеми Тараса Шевченка «Кавказ».

Здобувачі вищої освіти різних кафедр Полтавського державного медичного університету відвідали захід, щоб підтримати Збройні Сили України донатом та всіх, хто представляв свої номери гучними оваціями.

Попри повітряні тривоги, які внесли корективи у проведення благодійного концерту, відвідувачі концерту змогли показати, як може об’єднуватися український народ.

Під час проведення благодійного простору вдалося зібрати майже 30 тисяч гривень, які будуть передані на нагальні потреби військового підрозділу для загону спеціальної дії «Centuria» у складі 3-ої окремої штурмової бригади ЗСУ через БФ «Тил Полтава».

Полтавський державний медичний університет вдячний студентам ПДМУ, керівнику відокремленого підрозділу у Полтавській області Всеукраїнської ГО «Українська асоціація студентів», голові Профспілкової організації студентів ПДМУ Володимиру Добровольському та голові культурно-масового відділу відокремленого підрозділу у Полтавській області Всеукраїнської ГО «Українська асоціація студентів», голові комітету Прав та Миру ГО «Українська медична студентська асоціація»  Андрію Алефіренко за ініціативу та проведення благодійного простору. Ми вдячні учасникам, колективам, які зробили проведення «Подиху свободи» можливим. Висловлюємо подяку кожному закладу вищої освіти Полтави, партнерам та співорганізаторам, які об’єдналися для спільної мети. І звісно, ми безмежно дякуємо кожному хто прийшов та долучився донатом.

Полтавський державний медичний університет продовжує активно працювати та разом з іншими українцями наближати перемогу.

"Breath of Freedom" Charitable Space Took Place in Poltava

On November 19, a charitable event called "Breath of Freedom" took place at the Cultural and Leisure Center of the Poltava City Territorial Community.

November 21 is celebrated as the Day of Dignity and Freedom in Ukraine, and this charitable event was dedicated to this significant date.

Students of Poltava State Medical University, with the support of the university administration led by the Rector of PSMU, Professor Viacheslav Zhdan, together with the Charitable Foundation "Tyl Poltava," NGO "University Unity," the Department of Culture, Youth, and Family of the Poltava City Council, the All-Ukrainian NGO "Ukrainian Association of Students," the Regional Youth Center of the Poltava Regional Council and the Cultural and Leisure Center of the Poltava City Territorial Community, created a joint charitable space called "Breath of Freedom."

The event was attended by guests, including the Vice-Rector for Academic Affairs and Extracurricular Activities, Professor Valerii Pokhylko, the Vice-Rector for Academic Affairs, Professor Davyd Avetikov, the First Vice-President of the All-Ukrainian Public Organization "Ukrainian Association of Students" Mykhailo Rak, the Acting Head of the Lviv region branch of the All-Ukrainian Public Organization "Ukrainian Association of Students" Ivan Romanyshyn, the Head of the Charitable Foundation "Tyl Poltava" Mariia Kyrylenko, and the Department of Culture, Youth, and Family of the Poltava City Council.

At the beginning of the concert, a minute of silence was observed to honor the memory of the defenders of Ukraine who sacrificed their lives for freedom, independence and the sovereignty of our country. Thanks to the heroic struggle of our warriors, everyone had the opportunity to contribute to the charitable space.

During the welcoming speech, Professor Valeriy Pokhylko noted: "Despite the challenging times, the Ukrainian nation continues to sing and know its Homeland. We cannot be overcome, and in this lies our strength."

The youth of Poltava, representing various educational institutions, united to achieve a common goal – to raise funds for a reconnaissance drone for the Special Forces Unit "Centuria" within the 3rd Separate Assault Brigade of the Armed Forces of Ukraine. On stage, participants of the event showed how invincible and talented the Ukrainian people can be. Each presented their own performance, including the performance of original songs accompanied by the piano, playing various musical instruments, dancing, reciting excerpts from Taras Shevchenko's poem "Caucasus."

Students from various departments of Poltava State Medical University attended the event to support the Armed Forces of Ukraine with donations, and everyone who presented their performances received loud applause.

Despite the air raid warnings that affected the organization of the charitable concert, the attendees were able to demonstrate how the Ukrainian people can unite.

During the charitable event, over 30,000 hryvnias were collected, which will be handed over to the reconnaissance drone for the Special Forces Unit "Centuria" within the 3rd Separate Assault Brigade of the Armed Forces of Ukraine through the Charitable Foundation "Tyl Poltava."

Poltava State Medical University is grateful to the students of PSMU, the Head of the Poltava region branch of the All-Ukrainian NGO "Ukrainian Association of Students," the Chairman of the Trade Union Organization of PSMU students Volodymyr DobrovolskyI, and the Head of the Culture Department of the Poltava region branch of the All-Ukrainian NGO "Ukrainian Association of Students," the Chairman of the Committee on Rights and Peace of the NGO "Ukrainian Medical Student Association" Andrii Alefirenko for the initiative and organization of the charitable space. We express our gratitude to all participants and teams who made the "Breath of Freedom" possible. Thanks to every higher education institution in Poltava, partners and co-organizers who joined forces for a common goal. And of course, we are immensely grateful to everyone who came and contributed with donations.

Poltava State Medical University continues to work actively and, together with other Ukrainians, brings victory closer.