Прийом в інтернатуру 2024 / Internship Admission 2024

10 липня 2024
555
Прийом в інтернатуру 2024 / Internship Admission 2024

До уваги випускників закладів вищої медичної освіти! Полтавський державний медичний університет запрошує до вступу в інтернатуру на контрактній формі за наступними спеціальностями:

з/п

Спеціальність
 в закладі вищої освіти

Спеціальність в інтернатурі

Тривалість підготовки в інтернатурі

 1.  

222 Медицина
 228 Педіатрія

Акушерство та гінекологія

3 роки

 1.  

222 Медицина
 228 Педіатрія

Анестезіологія та інтенсивна терапія

3 роки

 1.  

222 Медицина

Хірургія

3 роки

 1.  

228 Педіатрія
 222 Медицина

Дитяча хірургія

3 роки

 1.  

222 Медицина
 228 Педіатрія

Фізична та реабілітаційна медицина

3 роки

 1.  

222 Медицина
 228 Педіатрія

Внутрішні хвороби

2 роки

 1.  

222 Медицина
 228 Педіатрія

Загальна практика – сімейна медицина

2 роки

 1.  

222 Медицина
 228 Педіатрія

Інфекційні хвороби

2 роки

 1.  

222 Медицина
 228 Педіатрія

Медицина невідкладних станів

2 роки

 1.  

222 Медицина

Неврологія

2 роки

 1.  

222 Медицина
 228 Педіатрія

Ортопедія і травматологія

2 роки

 1.  

222 Медицина
 228 Педіатрія

Отоларингологія

2 роки

 1.  

222 Медицина
 228 Педіатрія

Офтальмологія

2 роки

 1.  

222 Медицина
 228 Педіатрія

Психіатрія

2 роки

 1.  

222 Медицина
 228 Педіатрія

Дерматовенерологія

2 роки

 1.  

228 Педіатрія,
 222 Медицина

Педіатрія

2 роки

 1.  

222 Медицина
 228 Педіатрія

Патологічна анатомія

1,5 роки

 1.  

225 Медична психологія

Медична психологія

1 рік

 1.  

221 Стоматологія

Стоматологія

1 рік

Зарахування в інтернатуру проводиться до 31 липня 2024 р.

Контактний телефон (0532)52-56-07 – адміністрація навчально-наукового інституту післядипломної освіти

Internship Admission 2024

Attention to graduates of medical higher education institutions! 
 Poltava State Medical University invites applications for admission to the internship program on a contract basis in the following specialties:

Specialty in Higher Education Institution

Specialty in Internship

Duration of Internship

1

222 Medicine, 228 Pediatrics

Obstetrics and Gynecology

3 years

2

222 Medicine, 228 Pediatrics

Anesthesiology and Intensive Therapy

3 years

3

222 Medicine

Surgery

3 years

4

228 Pediatrics, 222 Medicine

Pediatric Surgery

3 years

5

222 Medicine, 228 Pediatrics

Physical and Rehabilitation Medicine

3 years

6

222 Medicine, 228 Pediatrics

Internal Diseases

2 years

7

222 Medicine, 228 Pediatrics

General Practice - Family Medicine

2 years

8

222 Medicine, 228 Pediatrics

Infectious Diseases

2 years

9

222 Medicine, 228 Pediatrics

Emergency Medicine

2 years

10

222 Medicine

Neurology

2 years

11

222 Medicine, 228 Pediatrics

Orthopedics and Traumatology

2 years

12

222 Medicine, 228 Pediatrics

Otolaryngology

2 years

13

222 Medicine, 228 Pediatrics

Ophthalmology

2 years

14

222 Medicine, 228 Pediatrics

Psychiatry

2 years

15

222 Medicine, 228 Pediatrics

Dermatovenereology

2 years

16

228 Pediatrics, 222 Medicine

Pediatrics

2 years

17

222 Medicine, 228 Pediatrics

Pathological Anatomy

1.5 years

18

225 Medical Psychology

Medical Psychology

1 year

19

221 Dentistry

Dentistry

1 year

Enrollment in the internship program is open until July 31, 2024.

Contact phone: (0532)52-56-07 – Administration of the Academic and Research Institute of Postgraduate Education