Оголошення!

10 серпня 2022
111
Оголошення!

Полтавський державний медичний університет розпочинає підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» зі спеціальності 091 – Біологія. Освітня кваліфікація, яку отримує здобувач освіти – бакалавр з біології, лаборант в галузі біологічних досліджень. Термін навчання становить 3 роки 10 місяців. Кожен абітурієнт має можливість обрати зручну форму навчання на факультеті - денну або заочну (дистанційний формат). Умови вступу визначаються «Правилами прийому до Полтавського державного медичного університету». Необхідними умовами є наявність повної загальної середньої освіти за результатами зовнішнього незалежного оцінювання у порядку, визначеному законодавством.

Підготовка фахівців на ОПП Біологія згідно з класифікатором професій ДК 003-2010 буде проводитися в наступних напрямах: Секція М. Професійна, наукова та технічна діяльність. Розділ 72. Наукові дослідження та розробки. Після закінчення навчання за освітньою програмою бакалавра спеціальності «Біологія» фахівець здатний виконувати професійну роботу: 2211.1 – біолога-дослідника, 2211, 3211 – асистента біолога, 3211 (23157) – лаборанта (біологічні дослідження).

З метою подальшої професійної підготовки за спеціальністю «Біологія» фахівець має можливість навчатися за програмою другого (магістерського) рівня.

Ліцензійний обсяг 100 осіб. З умовами вступу можна ознайомитись на сайті ПДМУ на сторінці

Приймальної комісії.