Надання медичної допомого військовослужбовцям – це пріоритет роботи всіх клінічних кафедр ПДМУ

08 лютого 2024
110

Співробітники кафедри пропедевтики хірургічної стоматології ПДМУ беруть активну участь у наданні на засадах волонтерства безоплатної стоматологічної допомоги пацієнтам з  хірургічною стоматологічною патологією для військовослужбовців і ветеранів російської-Української війни, які відновлюють здоров’я у лікувально-профілактичних закладах Полтавщини та клінічних кафедрах Полтавського державного медичного університету.  

За проханням військовослужбовця ЗСУ Володимира, що знаходиться у Полтаві проїздом на один день, рано-вранці ще до початку занять, аспірантка кафедри Марія Коросташова під керівництвом завідувача кафедри, професора Вадима Новікова вже провела йому екстрену сонацію порожнини рота. 

До слова, надання першої лікарської та системної кваліфікованої стоматологічної і спеціалізованої хірургічної допомоги військовослужбовцям ЗСУ є сьогодні одним із головних пріоритетів роботи всіх кафедр ПДМУ.   

   Providing medical assistance to servicemen is a priority for all clinical departments of PSMU

The faculty members of the Department of Propaedeutics of Oral Surgery at PSMU actively participate in providing voluntary free dental care to patients with surgical dental pathology for servicemen and veterans of the russian-Ukrainian war who are recovering in healthcare facilities in Poltava region and clinical departments of Poltava State Medical University.

At the request of Volodymyr, the serviceman of the Armed Forces of Ukraine, who was passing through Poltava for one day, early in the morning before the start of the classes,  Mariia Korostashova, the PhD student, under the guidance of the Head of the Department, Professor Vadym Novikov, performed an emergency oral cavity sanitation for him.

It is worth noting that providing first aid and systematic qualified dental and specialized oral surgery care to servicemen of the Armed Forces of Ukraine is one of the main priorities of the work of all departments of PSMU today.