На олімпіаді студенти продемонстрували знання та зацікавленість до дисципліни / Students demonstrated knowledge and interest in the discipline at the Olympiad

23 лютого 2024
150

22 лютого 2024 року на кафедрі патологічної анатомії та судової медицини відбувся І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Патологія». В олімпіаді взяли участь здобувачі ІІ курсу бакалаврського рівня освіти. Під час олімпіади студенти продемонстрували знання та зацікавленість до дисципліни, швидкість виконання завдань й позитивний настрій. Призові місця розподілилися наступним чином:

І місце поділили між собою дві учасниці з різних спеціальностей – Тетяна Недосвітій, спеціальність «Фармація, промислова фармація» та Ангеліна Кішінець, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія».

ІІ місце здобула Вероніка Величко;

ІІІ місце поділили Валерія Пивоварова та Анжеліна Фесюн.

Кафедра висловлює величезну подяку всім учасникам та бажає подальших успіхів у вивченні дисципліни!

Students demonstrated knowledge and interest in the discipline at the Olympiad

On February 22, 2024, the Department of Pathological Anatomy and Forensic Medicine hosted the first stage of the All-Ukrainian Student Olympiad in the discipline "Pathology". The second-year bachelor's students took part in the Olympiad. During the Olympiad, students demonstrated knowledge and interest in the discipline, speed of completion of tasks and positive attitude. The prizes were distributed as follows:

The first place was shared by two participants from different specialties - Tatiana Nedosvitii, specialty "Pharmacy, Industrial Pharmacy" and Anhelina Kishinets, specialty "Physical Therapy, Occupational Therapy".

Veronika Velychko took the second place;

Valeriia Pyvovarova and Anzhelina Fesiun took the third place.

The Department expresses its gratitude to all participants and wishes them further success in studying the discipline!